poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

 

camil sijaric h

Ćamil Sijarić je rođen 13. septembra 1913. godine u selu Šipovice, u Kraljevini Crnoj Gori. Ćamil Sijarić, osnovnu školu je završio u Godijevu kod Bijelog Polja, a potom od 1927. do 1935. godine pohađao Veliku medresu kralja Aleksandra u Skoplju iz koje je istjeran zbog političkih aktivnosti. Školovanje je nastavio u Vranju i u tamošnjoj gimnaziji maturirao 1936. godine, nakon čega je prešao na studije prava u Beogradu. Diplomirao je 1940. godine, a za vrijeme Drugog svjetskog rata službovao je u Sarajevu, Mostaru, Bosanskoj Gradišci i Banjoj Luci. Za sekretara Suda narodne časti u Banjaluci izabran je 1945. godine, potom je bio novinar lista „Glas“ i dramaturg Narodnog pozorišta u Banjaluci. U Sarajevo je prešao 1947. godine, radio u redakciji lista „Pregled“. Nakon toga je bio u glavnom odboru Narodnog fronta i redakciji „Zadrugar“. U literarnu sekciju Radio Sarajeva je prešao 1951. godine i tu je ostao sve do odlaska u penziju 1983. godine.

Umro je 6. decembra 1989. godine.

Djela: Ram bulja, 1953. pripovijetke | Naša snaha i mi momci, pripovijetke | Bihorci, roman, Sarajevo, 1956 | Kuću kućom čine lastavice, 1962, pripovijetke | Sablja, 1969. pripovijetke | Putnici na putu, 1969, pripovijetke | Kad djevojka spava, 1972, pripovijetke | Francuski pamuk, 1980 | Priče kod vode, 1982 | Rimski prsten, 1985 | Raška zemlja Rascija, roman | Miris lišća orahova, 1991 | Konak, roman | Mojkovačka bitka, roman | Carska vojska, roman | Zelen prsten na vodi, pripovijetke | Zapis o gradovima | Lirika, poezija, Beograd, BIGZ, 1988


 
ĆAMIL SIJARIĆ - BIHORCI (interpretira Dejan Đonović)
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo