poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

 

aleksandar leso ivanovic h

Aleksandar Leso Ivanović (Cetinje, 21. novembar 1911 — Titograd, 13. oktobar 1965) je bio crnogorski i srpski pjesnik.

Od 1931. godine do Drugog svjetskog rata radio je u Higijenskom zavodu na Cetinju, a posle rata u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Ministarstvu prosvjete i u „Narodnoj knjizi“ na Cetinju. Poslednjih desetak godina života bio je lektor u listu „Pobjeda“ u Titogradu, danas Podgorica. Svoje prve značajnije poetske radove objavio je u beogradskom „Vencu“ Jeremije Živanovića 1929. godine. Njegovo književno djelo je neveliko, ali se iz njegovih najboljih pjesama (Kari Šabanovi, Slomljenom oknu, Žalba mrtvom drugu, Sužanj na kamenu, U susret nebu i Ljudi – sjenke) vidi istančani liričar.


 
ALEKSANDAR LESO IVANOVIĆ - LJUDI SJENKE | ČOBANICA  (interpretira Dejan Đonović)
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo