COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISSХронолошки испис

Садржај


1

    DANAS / [Janko Đonović ... et al.]. - Beograd : Slavija, 1932 (Beograd : Slavija). - 77 str. ; 22 cm. - (Naša literatura / Slavija, Beograd ; 1)

Tiraž 300 za izvestan broj ličnosti. - Bibliografija: str. [79]. - Sadržaj: Cipela na pijedestalu / Janko Đonović. Roman počinje : glad / Savo M. Štedimlija. Srca na kasapskim vješalicama / Radovan Zogović. Čovek pseto / STEVAN BABIN. - Numerisan primjerak br. 14. - Na str. [78] posveta: "G. Petru Šoću, ministru u penziji u znak zahvalnosti za izvesnu potporu 'Univerzalnom Umetničkom Pokretu'" i pečat "Naša literatura" ; Primjerku je hrpt zalijepljen sa omotom s tim što je isti oštećen na kor., hrptu, omotu i većini str.: iPb1PŠ\n523: ЦНБЦТ

(Broš. s omotom)

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 15371792

2

ЗОГОВИЋ, Радован
    Plameni golubovi / Radovan Zogović. - Zagreb : Nova knjiga, 1937. - 78 str. ; 19 cm.

(Broš.)

821.163.4

COBISS.CG-ID 33512967

3

ЗОГОВИЋ, Радован
    Tri članka o srpskom eposu : pokušaji popularizacije i primjene jednog novog shvatanja srpskog eposa / Radovan Zogović. - Beograd : Naša stvarnost, 1937 ([Beograd] : Planeta). - 37 str. ; 22 cm. - (Naša stvarnost ; 1)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sadržaj: Nekoliko riječi o društvenoj bazi srpskog eposa ; Srpski epos i feudalni lov ; Primjeri demokratizacije srpskog eposa. - Na prelim. str. zapis: M. Banjevich, Rad Зogović ; Stari sign. br.: V 36419 ; Primjerak je oštećen na kor. listovima, iskrzani po ivicama, nasl. listu, str. 7-13, 23-29, 33-[40] skraćene po dužini ili širini.

(Брош.) : 6 Din.

821.163.4.09-13:398(045)
821.163.4-92

COBISS.CG-ID 29926928

4

ГОГОЉ, Николај Васиљевич
    Čudnovate priče / Nikolaj Gogolj ; [preveo s ruskog originala Radovan Zogović]. - Beograd : Eos, 1938 (Beograd : Beletra). - 94 str. ; 17 cm. - (Biblioteka EOS Univerzal)

Prevod dela: Nosʹ/ Šinelʹ. - Gogoljev smijeh / R. [Radovan] Z. [Zogović]: str. 5-15.

882-32

COBISS.CG-ID 9785863

5

АВТУХОВ, Ј. Г.
    Pedagoški pogledi Bjelinskog / [Avtuhov J.G.] ; [prevod Radovana Zogovića]. - Beograd : M. B. Janković, 1939 (Beograd : Soko). - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Budućnost. god. 32 ; sv. 67)

Podatak o autoru i prevodiocu preuzet iz teksta.

37(47):929

COBISS.CG-ID 82483207

6

ГОРКИ, Максим
    Foma Gordjejev : roman / Maksim Gorki ; [preveo s ruskog originala Radovan Gogović]. - Beograd : Nolit, 1939 (Beograd : Beletra). - 309 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nolit. Dela Maksima Gorkog)

Prevod dela: Foma Gordeev.

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 39211783

7

ГОРКИ, Максим
    Život Matveja Kožemjakina : roman. Knj. 2, U stezi palanke / Maksim Gorki ; [preveli sa ruskog originala Mira Čehova i Radovan Zogović]. - Beograd : Nolit, 1939 (Beograd : Beletra). - 297 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nolit. Dela Maksima Gorkog)

Prevod djela: Žiznʹ Matveja Kožemjakina.

(Pl.)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 39232519

8

ГОРКИ, Максим
    Bivši ljudi : i druge priče / Maksim Gorki ; [preveli s ruskog originala M. Nikolić i Radovan Radovan Zogović]. - Beograd : Nolit, [1940] (Beograd : Beletra). - 333 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Nolit : Dela Maksima Gorkog)

Prevod djela : Byvšie ljudi

(Pl.)

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 512003427

9

    СЛОБОДА. - Год. 1, бр. 1 (1941)- Год. 2, бр. 8 (1943). - Коњско код Берана : Окружни комитет КПЈ Беране, 1941, 1943. - 29 cm

Тродневно. - Бр. 2 од 13. октобра 1941. год. једини је сачувани број листа. - Бр. 2 од 13. октобра 1941. год. објављен је у "Зборнику грађе за историју радничког покрета Црне Горе", књ. 2. - Бр. 2 од 13. октобра 1941. год. је фотокопија. - 1941. год. изашло 7 бројева, а 1943. год. 8 бројева листа "Слобода". - Уредници првих бројева листа "Слобода" били Веселин Маслеша и Радован Зоговић (Црногорска библиографија серијских публикација, II-1).

ISSN 0000-0000 = Слобода (Коњско код Берана)

070(497.16)"1941"

COBISS.CG-ID 35864592

10

ЗОГОВИЋ, Радован
    Пјесма о биографији друга Тита / Радован Зоговић. - Београд : Култура, 1944 (Београд : Култура). - 31 стр. ; 18 cm. - (Савремена књижевност Јужних Словена / Култура, Београд ; 2)

"'Пјесма о биографији друга Тита' написана је у октобру 1943. Повод за пјесму били су разни клеветнички ... памфлети ... у фашистичкој штампи ... ; Пјесма ... штампана ... први пут ... у једном селу Босанске Крајине у покретној штампарији Јединственог народноослободилачког фронта БиХ." ---> стр. 7. - "Првој пролетерској бригади ...као свој прилог двогодишњици њеног оснивања" --->стр. 11. - Пјесма о биографији Друга Тита од Радована Зоговића / М. Ђ.: стр. 29-31. - Одобрено за штампу под Бр. 177. - Стари сигн. бр.: V-13859 ; Примјерак је искрзан и засјечен по ивицама кор. листова и нумерички обиљежен бр. 70 црвеном бојицом, на кор. 172 графитном оловком.: M 47636: ЦНБЦТ. - На кор. потпис: М...Лекић.: ЦНБЦТ: M 47636

(Брош.)

821.163.41-1

COBISS.CG-ID 95315207

11

ЛЕОНОВ, Леонид
    Најезда : драма у 4 чина / Леонид Леонов ; [превели с руског Радован Зоговић и Радован Лалић]. - Београд : Култура, 1944 ([с.л. : с.н.]). - 90 стр. ; 19 цм. - (Библиотека Совјетске књижевности)

Превод дјела: Нашествие. - Тираж 5000. - Стара сигн.: ИИ 33828. - На празном листу на почетку књиге потпис: Милија Вуковић.

821.161.1-2

COBISS.CG-ID 10405392

12

    АЛБАНСКИ народ у борби за слободу. - Београд : Борба, 1945 ([б. м. : б. и.]). - 55 стр. ; 16 cm. - (Проблеми данашњице / Борба, Београд)

Кор. насл. - Тираж 20000. - П. о.: Борба. - Садржај: Оружана сарадња наше и албанске војске у борби против фашистичких освајача / Радован Зоговић. ; Албанија се никада није покорила окупатору ; Устанак албанског народа против окупатора ; Стварање Народно-ослободилачке војске Албаније ; Стварање народне власти и народне владе Албаније ; Након шест година тешке окупације Албанија је данас поновно слободна земља / Вељо Стојнић. ; Жене Албаније одиграле су значајну улогу у борби за слободу своје домовине. - Примјерак је физички оштећен на стр. 3-4, 7-9, 11-17, 19-20, 31-39, 44-50 (искрзане при десном дијелу горње ивице) и посебно на стр. 51-[58] (грубо искрзане и поцијепане у горњем дијелу), те на кор. графитном оловком уписаним бројем "123".: Пб1ПШ-1881: ЦНБЦТ. - Примјерак је погођен прслином при врху хрпта и на мјесту спојнице и скраћен на кор. листу у односу на књ. блок по ширини.: Пб7НСМ-1672: ЦНБЦТ

(Брош.)

94(496.5)"1941/1945"(041)
327(496.5)".../1945"(041)

COBISS.CG-ID 16082192

13

ЗОГОВИЋ, Радован
    Препорађање Бугарске / Радован Зоговић. - Београд : Борба, 1945 (Београд : Култура). - 52 стр. ; 16 cm. - (Проблеми данашњице / Борба, Београд)

Кор. насл. - Брошура. - Тираж 20000. - На кор. у горњем десном углу уписано 20 црним фломастером. - Примјерак је повезан спојницом, похабан по кор. листовима и обиљежен потписом легатора и печатом на кор.: Пб7НСМ-1046: ЦНБЦТ. - На кор. потпис легатора: Н. С Мартиновић Цетиње 1945 зеленим фломастером ; Печат Одељење заштите народа за Црну Гору, Боку и Санџак Повјереништва за народну одбрану Н. К. О. Ј. IV Отсјек. - кор.: ЦНБЦТ: Пб7НСМ-1046

(Брош.)

94(497.2)"1941/1945"

COBISS.CG-ID 3980304

14

ЗОГОВИЋ, Радован
    Трговци домовином / Радован Зоговић. - Београд : Извршни одбор Народног фронта Југославије, 1945 (Београд : Борба). - 14 стр. ; 17 цм.

821.163.41-92

COBISS.CG-ID 50622983

15

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Пјесма о биографији друга Тита / Радован Зоговић. - [2. изд.]. - Београд : Култура, 1945 (Београд : Култура). - 31 стр. ; 18 см. - (Савремена књижевност Јужних Словена ; 2)

Стр. 29-31: Пјесма о биографији друга Тита / М. Ђ. [Милован Ђилас]. - Стари сигн. бр.: V-14582: ЦНБЦТ: lБiМn47566

(Брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 514850709

16

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович
    Пјесме ; Како се праве стихови / Мајаковски ; предговор Тодора Павлова ; преводи пјесама и редакција издања Радован Зоговић. - Београд : Култура, 1945 (Београд : Култура). - 175 стр. : илустр. ; 22 цм. - (Библиотека совјетске књижевности)

Преводилац придодатог дела Радован Лалић. - Садржи и: Како се праве стихови

(Брош.)

821.161.1-1
821.161.1-4

COBISS.CG-ID 10773767

17

    НА граници / Јован Поповић, Радован Зоговић, Родољуб Чолаковић, Чедомир Миндеровић. - Београд : Просвета, 1945 (Београд : Просвета). - 29 стр. ; 18 cm. - (Мала библиотека данашњице ; св. 4)

Стари сигн. бр.: V - 60021: ЦНБЦТ: lБiМn49613

(Брош.)

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 2252301

18

    ОДАБРАНЕ песме / [Јован Јовановић-Змај ... и др.]. - Нови Сад : Књижара Будућност, 1945 (Петровград : Слободна Војводина). - 113 стр. ; 21 цм

Тираж 3000. - Предговор: стр. 7-8. - Недостаје преднасл. лист са импресумом: II181266: ЦНБЦТ

(Брош.)

821.163.4-1(082)
821.163.6-1(082)

COBISS.CG-ID 16634887

19

ZOGOVIĆ, Radovan
    Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović. - [3. izd.]. - Beograd : Kultura, 1945 (Beograd : Kultura). - 29 str. ; 17 cm. - (Savremena književnost Južnih Slovena ; 2)

Tiraž 5000. - Str. 7-9: Pjesma o biografiji druga Tita / Milovan Đilas.

886.1/.2-1

COBISS.CG-ID 1269004

20

ЗОГОВИЋ, Радован
    О нашој књижевности, њеном положају и њеним задацима данас : реферат на Првом конгресу књижевника Југославије / Радован Зоговић. - [1. изд.]. - Београд ; Загреб : Култура, 1946 (Београд : "Култура"). - 40 стр. ; 17 cm

Кор. насл. - Брошура. - Тираж 15000. - Примјерак повезан спојницом, похабан по кор. листовима и обиљежен потписом легатора на кор.: Пб7НСМ-1025: ЦНБЦТ. - На насл. стр. печат дародавца: Градска библиотека Титоград: ЦНБЦТ: иМ/н42567. - На кор. потпис легатора: Nико С. Мартиновић зеленим фломастером.: ЦНБЦТ: Пб7НСМ-1025

(Брош.)

821.163.3/.6.09(042.5)
821.163.4-5

COBISS.CG-ID 9925639

21

КОСТИЋ, Лаза
    Прељубница / Лаза Костић ; [редакција и коментари Радована Зоговића]. - Београд : Просвета, 1946 (Београд : Просвета). - 39 стр. ; 17 цм. - (Јевтина библиотека ; 14)

Стр. 3-8: Претходна напомена / Р.[Радован] З.[Зоговић].

821.163.41-14

COBISS.CG-ID 6896391

22

ZOGOVIĆ, Radovan
    Пјесма о биографији друга Тита / Радован Зоговић. - 4. изд. - Београд ; Загреб : Култура, 1946 (Београд : Култура). - [33] стр. ; 19 цм. - (Савремена књижевност Јужних Словена ; 2)

Тираж 10.000. - Стр. 7-10: Пјесма о биографији друга Тита / Милован Ђилас. - Напомене: стр. [31-33].

(Брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 236868103

23

ГОРКИ, Максим
    Приповетке : 1897-1898 / М. Горки ; [превели Милован Ђилас, Радован Зоговић, Вера Стојић]. - [1. изд.]. - Београд ; Загреб : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 357 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 2)

На спор. насл. стр.: Sobranie sočineniî / M. Gor'kiî. - Право име аутора: Алексеј Пешков Максимович.

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 10597392

24

ГОРКИ, Максим
    Приповетке : 1897-1898 / М. Горки ; [превели Милован Ђилас, Радован Зоговић, Вера Стојић]. - 1. изд. - Београд ; Загреб : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 357 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 2)

На спор. насл. стр.: Собрание сочинений / М. Горький. - Право име аутора: Алексеј Пешков Максимович. - Библиографија: стр. 357-[358]. - Садржај: Супрузи Орлови ; Бивши људи ; Маљва ; Из досаде ; Пробисвет ; Варењка Ољесова ; Другари ; Читалац.

(Брош.-меки)

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 9830919

25

ГОРКИ, Максим
    Приповијетке ; Фома Гордејев / М. Горки ; преводи М. Ђиласа и В. Стојић (Припивијетке), Радована Зоговића (Фома Гордејев). - 1. изд. - Београд ; Загреб : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 355 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 3)

Право име аутора: Алексеј Максимович Пешков. - Тираж 22000. - Напомене преводиоца: стр. 349-351. - Примједбе: стр. 353-355.

(Брош.)

821.161.1-32
821.161.1-31

COBISS.CG-ID 11268880

26

ГОРКИ, Максим
    Приповијетке ; Фома Гордејев / М. Горки ; преводи М. Ђиласа и В. Стојић (Припивијетке), Радована Зоговића (Фома Гордејев). - 1. изд. - Београд ; Загреб : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 355 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 3)

Право име аутора: Алексеј Максимович Пешков. - Тираж 22000. - Напомене преводиоца: стр. 349-351. - Примједбе: стр. 353-355.

(Картон.)

821.161.1-32
821.161.1-31

COBISS.CG-ID 512482026

27

ГОРКИ, Максим
    Pripovetke : 1897-1898 / M. Gorki ; [preveli Milovan Đilas, Radovan Zogović, Vera Stojić]. - 1. izd. - Beograd ; Zagreb : Kultura, 1947 (Zagreb : Kultura). - 360 str. ; 20 cm. - (Djela / Maksim Gorki ; knj. 2)

Pravo ime autora: Aleksej Peškov Maksimovič. - Tiraž 10000. - Primjedbe: str. 359-360.

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 11270928

28

ГОРКИ, Максим
    Pripovijetke ; Foma Gordejev / M. Gorki ; prevodi M. Đilasa i V. Stojić (Pripivijetke), Radovana Zogovića (Foma Gordejev). - 1. izd. - Beograd ; Zagreb : Kultura, 1947 (Beograd : Kultura). - 368 str. ; 20 cm. - (Djela / Maksim Gorki ; knj. 3)

Pravo ime autora: Aleksej Maksimovič Peškov. - Tiraž 10000. - Napomene prevodioca: str. 363-365. - Primjedbe: str. 367-368.

821.161.1-32
821.161.1-31

COBISS.CG-ID 11269392

29

ЗОГОВИЋ, Радован
    Његошева поема о борби и слободи / Радован Зоговић. - Цетиње : Обод, 1947 ([б. м. : б. и.]). - 44 стр. ; 18 cm

(брош.-меке корице)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 221417479

30

ЗОГОВИЋ, Радован
    Примјер како не треба правити "Примјере књижевности" / Радован Зоговић. - [1. изд.]. - Београд ; Загреб : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 44 стр. ; 17 cm

Брошура. - Тираж 10000. - Биљешке уз текст. - Примјерак је оштећен слободном граф. реализацијом: на насл. стр. бројеви 6/7/8,11,12/3,16,19 и на неким стр. крижањем дрвеном оловком црвене боје.: Пб1ПШ-955: ЦНБЦТ. - Примјерак је повезан спојницом и похабан по кор. листовима трагом времена.: Пб7НСМ-1654: ЦНБЦТ. - На насл. стр. потпис легатора: Nико С Мартиновић Београд јун 1947. ; На кор. N С Мартиновић.: ЦНБЦТ: Пб7НСМ-1654

(Брош.) : 6 дин.

082:821.09(075.3)(049.2)
821.163.4-4

COBISS.CG-ID 24829447

31

ЗОГОВИЋ, Радован
    Пркосне строфе / Радован Зоговић. - Београд : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 189 стр. ; 22 cm + Исправи ([1] листић)

Тираж 15.000. - Стр. 181-189: Напомене / Р.[Радован] З.[Зоговић]. - На предлисту потпис: "СветЂоновић" црним фломастером и графитном оловком ; Лист исправки залијепљен на унут. стр. зад. кор. листа једним дијелом ; Примјерак је тешко оштећен на кор. листовима (искрзани и засјечени по ивицама а пред. кор. лист се и цијепа од доње ивице ка средини при саставу сахрптом), хрпту (одстрањен дио и у горњем и доњем дијелу), стр. 13-17, 95-101, 107-111, 147-151, 157-159 (засјечене по ивицама), стр. 37, 181, [190] мањим забиљешкама и маркирањемграфитном оловком.: иПб2НЂ\н160: ЦНБЦТ. - На предлисту потпис легатора црвеном дрвеном бојицом: Nико С Мартиновић Цетиње 17. I. 1948.: ЦНБЦТ: Пб7НСМ-42

(брош.-меке корице)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 3936016

32

ЗОГОВИЋ, Радован
    Njegoševa poema o borbi i slobodi / Radovan Zogović. - Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1947. - 11 - 36 str. ; 30 cm

Fotokopija originala. - P.o.: Gorski vijenac: 1847-1947 / Petar Petrović Njegoš. - Primjerak bez kor. str.: ЦНБЦТ: lЗФПiПб4ПМn2219

(****)

821.163.4.09 Петровић Његош, П. II

COBISS.CG-ID 17490948

33

ЗОГОВИЋ, Радован
    Primjer kako ne treba praviti "primjere književnosti" / Radovan Zogović. - 1. izd. - Beograd ; Zagreb : Kultura, 1947 (Zagreb : Kultura). - 42 str. ; 17 cm

Tiraž 10000. - Bilješke uz tekst.

(Broš.)

082:821.09(075.3)(049.2)
821.163.4-4

COBISS.CG-ID 36682768

34

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович
    Прочитај проскитај и Париз и Китај и друге дечје пјесме / Владимир Мајаковски ; превео Радован Зоговић ; [цртежи и дрворези Ђ. Андрејевића-Куна]. - [1. изд.]. - Београд : Култура, 1947. - 72 стр. : илустр. ; 27 цм. - (Дјечја библиотека)

Напомена о Мајаковском - за мале и одрасле: стр. 7-17.

(Брош.)

821.161.1-93-14
821.161.1.09 Majakovski

COBISS.CG-ID 41793031

35

ПЕТРОВИЋ Његош, Петар
    Gorski vijenac : [1847-1947] / P.[Petar] P.[Petrović] Njegoš ; predgovor Radovana Zogovića ; [tekst priredio za štampu Vido Latković]. - Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1947 (Zagreb : Tiskara "Rožankovski"). - 187 str. : ilustr. ; 28 cm

Autorova slika. - Njegoševa poema o borbi i slobodi: str. 11-36. - Rječnik: str. 183-[188].

(Karton)

821.163.4-12

COBISS.CG-ID 26268423

36

GORKI, Maksim
    Приповијетке ; Фома Гордејев / М.[Максим] Горки ; преводи М. Ђиласа и В. Стојић (Припивијетке), Радована Зоговића (Фома Гордејев). - 1. изд. - Београд ; Загреб : Култура, 1947 (Београд : Култура). - 355 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 3)

Право име аутора: Алексеј Максимович Пешков. - Тираж 22000. - Напомене преводиоца: стр. 349-351. - Примједбе: стр. 353-355. - Биљешке уз текст. - Садржи: Каин и Артем / превео М Ђилас ; Кирилка / превела В. Стојић ; О ђаволу / превео М. Ђилас ; Још о ђаволу / превела В. Стојић.

(Брош.-меки)

821.161.1-32
821.161.1-31

COBISS.CG-ID 9828359

37

ZOGOVIĆ, Radovan
    Његошева поема о борби и слободи / Радован Зоговић. - Цетиње : Обод, 1947 ([б. м. : б. и.]). - 44 стр. ; 18 cm

(брош.-меке корице)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 2048682832

38

ZOGOVIĆ, Radovan
    Njegoševa pesnitev o borbi in svobodi : razprava / Radovan Zogović ; [prevedel Boris Merhar]. - Ljubljana : Slovenski knjižni zavod, 1947 (Ljubljana : Triglavska tiskarna). - 45 str. ; 17 cm. - (Mala knjižnica ; 2)

Tiraž 5000.

(Broš.)

821.163.4-4
821.163.41.09 Петровић Његош П. II

COBISS.CG-ID 78913287

39

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Na poprištu : književni i politički članci, književne kritike, polemike, marginalije / Radovan Zogović. - Beograd : Kultura, 1947 (Beograd : Kultura). - 363 str. ; 21 cm

Tiraž 15000. - Napomene: str. 357-361.

(Broš.)

821.163.4-92

COBISS.CG-ID 3460880

40

ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
    Горски вијенац / П.П. Његош ; предговор Радована Зоговића ; [tekst priredio za štampu Vido Latković]. - Београд : Југословенска књига, 1948 (Београд : Југословенско штампарско предузеће). - 187 стр. ; 28 цм : слика П. П. Његоша, са факс. потписа

Његошева поема о борби и слободи / Радован Зоговић: стр. 11-35.

821.163.4-13

COBISS.CG-ID 28695056

41

PETROVIĆ Njegoš, Petar II
    Горски вијенац / П.[Петар] П.[Петровић] Његош ; предговор Радована Зоговића ; [текст приредио за штампу Видо Латковић]. - Београд : Југословенска књига, 1948 (Београд : Југословенско штампарско предузеће). - 187 стр. : слика аутора ; 28 цм

Његошева поема о борби и слободи: стр. 11-36. - Рјечник: 183-[188].

821.163.4-12

COBISS.CG-ID 26271495

42

ГОРКИ, Максим
    Градић Окуров ; Живот Матвеја Кожемјакина / М. Горки ; [превели Иса Великановић, Радован Зоговић, Мира Чехова]. - 1. изд. - Београд ; Загреб : Култура, 1949 (Београд : Култура). - 627 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 11)

Право име аутора: Алексеј Максимович Пешков. - Подаци о преводу преузети из садржаја. - Тираж 20000. - Prevod djela: Собрание сочинений / Максим Горькийю

(Karton.)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 11287312

43

ГОРКИ, Максим
    Gradić Okurov ; Život Matveja Kožemjakina / M. Gorki ; [preveli Isa Velikanović, Radovan Zogović, Mira Čehova]. - 1. izd. - Beograd ; Zagreb : Kultura, 1949 (Zagreb : "Ognjen Prica", 1950). - 635 str. ; 20 cm. - (Djela / Maksim Gorki ; knj. 11)

Pravo ime autora: Aleksej Maksimovič Peškov. - Podaci o prevodu preuzeti iz sadržaja. - Tiraž 10000.

(Karton.)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 11304208

44

ЗОГОВИЋ, Радован
    Његошева поема о борби и слободи / Радован Зоговић. - Београд : Просвета, 1949 (Београд : Просвета). - 41 стр. ; 17 cm. - (Огледи из књижевности ; [коло 1], 3)

На насл. стр. печат дародавца: Народна библиотека Титоград: ЦНБЦТ: иМ/н42569

(Брош.)

821.163.4.09 Петровић Његош, П. II

COBISS.CG-ID 11130896

45

МАЈАКОВСКИЙ, Владимир Владимирович
    Dvadeset pjesama / Vladimir Majakovski ; [preveo Radovan Zogović]. - Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1949 ([S. l. : s. n.]). - 123 str. ; 17 cm. - (Mala biblioteka ; 16)

Napomene / R. Z.: str. 113-123.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 10717191

46

GORKI, Maksim
    Градић Окуров ; Живот Матвеја Кожемјакина / М. Горки ; [превели Иса Великановић, Радован Зоговић, Мира Чехова]. - [1. изд.]. - Београд ; Загреб : Култура, 1949 (Београд : Култура). - 627 стр. ; 20 cm. - (Дела / Максим Горки ; књ. 11)

Право име аутора: Алексеј Максимович Пешков. - Подаци о преводу преузети из садржаја. - Тираж 20000.

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 16460551

47

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Дошљаци : пјесме Али Бинака / Радован Зоговић. - Београд : Р. Зоговић, 1958 (Београд : "Слободан Јовић"). - 38 стр. ; 17 cm

Предговор: стр. 5. - О "Дошљацима" и њихову постанку: стр.35-38.

(брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512076774

48

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович
    Врло добро ! : октобарска поема / Владимир Мајаковски ; превео с руског Радован Зоговић. - Београд : Просвета, 1958 (Београд : Београдски графички завод). - 165 стр. : слика аутора ; 19 цм.

Превод дела: Хорошо ! / В. В. Маяковский. - Објашњења: стр. 139-153. - Напомене преводиоца / Р. З.: стр. 157-[166].

(Картон.)

821.161.1.09-1 Маяковский

COBISS.CG-ID 81784327

49

ГОРКИ, Максим
    Foma Gordejev / Maksim Gorki ; [preveo Radovan Zogović]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1963 (Sarajevo : Oslobođenje). - 307 str. ; 19 cm. - (Ars : biblioteka strane književnosti. Izabrana djela Maksima Gorkog)

(Karton.)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 91206407

50

GOR`KIJ, Maksim
    Forma Gordejev / Maksim Gorki ; [preveo Radovan Zogović]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1963 (Sarajevo : Oslobođenje). - 307 str. ; 18 cm. - (Ars. Biblioteka strane književnosti) (Izabrana djela Maksima Gorkog)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 140074

51

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Артикулисана ријеч / Радован Зоговић. - Београд : Просвета, 1965 (Београд : Београдски графички завод). - 188 стр. ; 20 cm

Стр. 181-188: Напомене / Р. [Радован] З. [Зоговић]

(Брош.)

821.163.4-14

COBISS.CG-ID 96488967

52

ZOGOVIĆ, Radovan
    Старинска прича / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 142, 398, 4 (октобар 1966), стр. 314-358

821.163.41-32

COBISS.CG-ID 145794567

53

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович
    Боље тање а боље / Владимир Мајаковски ; превео Радован Зоговић. - Београд : Нолит, 1967 (Београд : Просвета). - 246 стр., [1] лист са сликом аутора ; 18 цм.

Напомене: стр. 231-245. - Од преводиоца / Р. З.: стр. 246-[247].

821.161.1-14

COBISS.CG-ID 83608071

54

ZOGOVIĆ, Radovan
    Коса / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 143, 400, 6 (децембар 1967), стр. 528

821.163.41-1

COBISS.CG-ID 145739015

55

ZOGOVIĆ, Radovan
    Пејзаж с псима и рањеником / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 143, 399, 5 (мај 1967), стр. 405-414

821.163.41-32

COBISS.CG-ID 145773575

56

ЗОГОВИЋ, Радован
    Пејзажи и нешто се дешава : приповијетке / Радован Зоговић. - Београд : Просвета, 1968 (Београд : Просвета). - 424 стр. ; 20 cm. - (Југословенска проза 1968. / Просвета, Београд)

Плављени примјерак је оштећен на кор. и омоту.: иМ\н1496: ЦНБЦТ

(Kартон)

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 103131911

57

ЗОГОВИЧ, Радован
    Упрямые строфы : стихи / Радован Зогович ; перевод с сербохорватского под обшчей редакцией Николая Тихонова ; [составила И. Радволина ; предисловие Назыма Хикмета]. - Москва : Прогресс, 1968. - 191 стр., [1] лист са сликом аутора : илустр. ; 20 цм

Изв. ств. насл.: Пркосне строфе. - О Радоване Зоговиче / Назым Хикмет: стр. 5-9. - От составителя / И. Радволина: стр. 169-179. - Примечания: стр. 180-189. - Примјерак је незнатно оштећен на кор. и хрпту.: иМ\н676: ЦНБЦТ

(Брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 12395024

58

ZOGOVIĆ, Radovan
    Došljaci : pjesme Ali Binaka / Radovan Zogović ; [ilustrovao Šućri Nimani]. - Priština : Rilindja, 1968 (Priština : Rilindja). - 38, 38 str, [2] str. s tablama ; 22 cm. - (Jugoslovenski pisci)

Nasl. str. prištampanog alb. teksta: Ardhësit. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 2.000. - Str. 5-6: Predgovor / Esad Mekuli. - O "Došljacima" i njihovu postanku: str. 37-38.

(Broš.)

821.163.41-1

COBISS.CG-ID 157487367

59

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Жилама за камен / Радован Зоговић ; [избор, предговор и поговор Василије Калезић]. - Титоград : Графички завод, 1969 (Титоград : Графички завод). - 344 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Луча / Графички завод, Титоград ; 28)

Поезија Радована Зоговића: стр. 7-52. - Поговор: стр. 317-340.

(Пласт.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 512077030

60

КАЛЕЗИЋ, Василије
    Kritički sporovi / Vasilije Kalezić. - Novi Sad : Kulturni centar, štampano 1969 (Novi Sad : Štamparski pogon SNP-a). - 213 str. ; 19 cm. - (Edicija Kairos)

Napomene: str. 209-212.

(broš.-meke korice)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 101108231

61

    ПОСЛЕДНЯЯ высота : рассказы : перевод с сербскохорватского, словенского, македонского / [составител Н.[Натал'я Борисовна Яковлева] ; предисловие Владимира Огнева]. - Москва : Художественная литература, 1970. - 398 стр. ; 18 цм. - (Современный югославский рассказ / Художественная литература, Москва)

У колофону поднасл.: Югославские рассказы. - Слике ауторâ на пресавитку омотнице. - Эхо бол'шой войны / Владимир Огнев: стр. 5-16. - Уз сва поглавља аутобиографске биљешке о писцима. - Биљешке уз текст. - Заступљени аутори: Павле Зидар, Радован Зоговић, Нусрет Идризовић, Антоније Исаковић, Мето Јовановски, Марјан Колар, Ерих Кош, Жика Лазић, Михаило Лалић, Момчило Миланков, Драгослав Михајловић, Слободан Новак, Бранко Пендовски, Иван Потрч, Јара Рибникар, Смиљан Розман, Иван Сламнит, Димитар Солев, Ристо Трифковић, Живко Ћинго, Бранко Ћопић, Антун Шољан, Бранимир Шћепановић. - Примјерак је оштећен на омотници.: иМ\н1092: ЦНБЦТ

821.163.3/.6-32(082)
821.163.3/.6.09-32"1961/1969"

COBISS.CG-ID 12542992

62

ТАУТОВИЋ, Радојица
    Савремени црногорски писци : критички огледи : Мирко Бањевић, Јанко Ђоновић, Радоња Вешовић ... Милорад Стојовић / Радојица Таутовић. - Цетиње : Обод, 1970 (Цетиње : Обод). - 240 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Критика / Обод, Цетиње ; књ. 1)

(Картон.)

821.163(497.16).09
821.163(497.16)-4

COBISS.CG-ID 109833991

63

    ЦРНОГОРСКЕ епске пјесме разних времена : антологија / [приредио и предговор написао] Радован Зоговић. - Титоград : Графички завод, 1970 (Титоград : Графички завод). - 479 стр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Графички завод, Титоград)

Стр. 7-134: Предговор / Радован Зоговић. - Напомене и објашњења: стр. 429-466. - Рјечник страних и мање познатих ријечи:стр. 469-477.

(Тврди повез)

821.163.41-13.09(082)
821.163.41-13:398

COBISS.CG-ID 2048544336

64

    ЦРНОГОРСКЕ епске пјесме разних времена : антологија / [приредио и предговор написао] Радован Зоговић. - Титоград : Графички завод, 1970 (Титоград : Графички завод). - 479 стр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Графички завод, Титоград)

Стр. 7-134: Предговор / Радован Зоговић. - Напомене и објашњења: стр. 429-466. - Рјечник страних и мање познатих ријечи:стр. 469-477.

(Тврди повез)

821.163.41-13.09(082)
821.163.41-13:398

COBISS.CG-ID 512019624

65

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Лично, сасвим лично / Радован Зоговић. - Београд : Просвета, 1971 (Београд : Просвета). - 136 стр. ; 20 цм

Напомене: стр.123-129. - Стр. 131-134: Био-библиографска биљешка / Р.[адован] З.[оговић].

(Брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512077542

66

ZOGOVIĆ, Radovan
    Ноћ и пола вијека / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - Год. 147, 408, 6 (дец. 1971), стр. 555-577

821.163.41-31(02.045.4)

COBISS.CG-ID 44798727

67

ZOGOVIĆ, Radovan
    Прелудија за сан насушни / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - Год. 147, 407, 2 (феб. 1971), стр. 147-148

821.163.41-1

COBISS.CG-ID 44282119

68

    АНТОЛОГИЈА на црногорската поезија : XX век / во избор на Милорад Стојовиќ ; [препев Петар Т. Бошковски]. - Скопје : Мисла, 1973 (Скопје : "Гоце Делчев"). - 202 стр. ; 21 цм

Тираж 1.000. - Стр. 5-8: Предговор / Милорад Стојовиќ. - Стр. 181-184: Поговор / М. С. - Био-библиографски белешки: стр. 185-197.

821.163.41(497.16)-1.09
821.163.41-1(082.2)
821.163.41(497.16):929
929

COBISS.CG-ID 113034247

69

    САВРЕМЕНА поезија / приредио Света Лукић. - [2. изд.]. - Београд : Нолит, 1973 (Београд : Просвета). - 723 стр. ; 21 cm. - (Српска књижевност у књижевној критици ; 9)

Белешке о песницима: стр. 709-715. - Библиографија: стр. 716-719.

(Tvrdi povez)

821.163.4-1(082)
821.163.4-4(082)

COBISS.CG-ID 110964231

70

ZOGOVIĆ, Radovan
    О Кости Рацину и једном књижевном вечеру : (сјећање) / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - Год. 149, 411, 3 (март 1973), стр. 255-274

821.163.09 Racin
886.1-4

COBISS.CG-ID 47193607

71

КОНЕСКИ, Блаже
    Песме = Песни / Блаже Конески ; избор и поговор Димитар Митрев ; превод и препев Радован Зоговић. - Београд : Народна књига, [1974] (Београд : Просвета). - 201 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Наши видици ; Савремена македонска поезија)

Упоредо на мак. и срп. - У основи поезије рефлексија песника са срцем: стр. 173-192

821.163.3-1

COBISS.CG-ID 11562512

72

ZOGOVIĆ, Radovan
    Књижевна суданија / Радован Зоговић. - Београд : Р. Зоговић, 1974 (Београд : Спортска књига). - 37 стр. ; 21 cm

Претходна напомена: стр. 3-9. - Биљешке уз текст. - На насл. стр. печат: Поклон Народна библиотека Србије - Београд : на полеђ. насл. листа печат: Отписано Народна библиотека Србије - Београд: М 33171: ЦНБЦТ. - На насл. стр. потпис легатора: Nико С Мартиновић, на кор. Nико С Мартиновић Београд 4. XI 1974.: ЦНБЦТ: Пб7НСМ-599

(Брош.)

821.163.4-92
821.163.4.09(05)"1968/1973"

COBISS.CG-ID 2380039

73

ЗОГОВИЧ, Радован
    Ындэрэтничия строфелор / Радован Зогович. - Кишинэу : "Картя Молдовеняскэ", 1975. - 107 стр. ; 16 цм

Деспре Радован Зогович / Назым Хикмет: стр. 3-6

(Брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 11647760

74

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович
    Iz svega glasa / [Vladimir Vladimirovič Majakovski] ; preveo Radovan Zogović]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1975 (Sarajevo : Oslobođenje). - 226 str. ; 20 cm. - (Izabrana djela : u pet knjiga / Vladimir Vladimirovič Majakovski ; knj. 2) (Biblioteka Svjetski klasici)

Komentari: str. 215-224. - Od prevodioca: str. 225-226.

(Karton.)

821.161.1-14

COBISS.CG-ID 116844551

75

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович
    Oktobarske poeme / [Vladimir Vladimirovič Majakovski]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1975 (Sarajevo : Oslobođenje). - 223 str. ; 20 cm. - (Izabrana djela : u pet knjiga / Vladimir Vladimirovič Majakovski ; knj. 3) (Biblioteka Svjetski klasici)

Napomena prevodioca: str. 89-92. - Objašnjenja: str. 93-101. - Prevodiočeve napomene / R.[Radovan] Z.[Zogović]: str. 193-206. - Objašnjenja: str. 207-223. - Sadrži i: Vladimir Iljič Lenjin

(Karton.)

821.161.1-13

COBISS.CG-ID 116844807

76

RATKOVIĆ, Risto
    Песни Черной Горы : превод с сербскохорватского : из черногорской поэзии XX века / [Ристо Раткович ... ет ал.]. - Москва : Прогресс, 1975. - 270 стр. ; 21 cm

Str. 5-13: "Корнем - за камень..." / Владимир Огнев. - Zastupljeni pjesnici: Risto Ratković, Mirko Banjević, Radovan Zogović, Janko Đonović, Aleksandar Ivanović, Dušan Kostić, Radonja Vešović, Sreten Perović, Milo Kralj, Jevrem Brković, Branko Banjević, Blažo Šćepanović, Gojko Janjušević, Gojko Dapčević, Ratko Vujošević, Zuvdija Hodžić.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 11651856

77

ЗОГОВИЋ, Радован
    Књажевска канцеларија / Радован Зоговић. - Титоград : Побједа, 1976. - 124 стр. ; 22 цм. - (Савремена поезија)

Рјечник руско-словенских ријечи и облика, мање познатих ријечи, турцизама итд.: стр. 122-124. - На прелим. стр.: "В. Медин, Будва, апр. 84.": ББД

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 33479436

78

ЗОГОВИЋ, Радован
    Књажеска канцеларија / Радован Зоговић. - Титоград : Побједа, 1976 (Титоград : Побједа). - 124 стр. ; 21 x 20 cm. - (Савремена поезија / Побједа, Титоград)

Ауторова напомена: 113-114. - Рјечник руско-словенских ријечи и облика, мање познатих ријечи, турцизама итд.: стр. 117-122.

(Платно)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512077286

79

ZOGOVIĆ, Radovan
    Неколике забиљешке о Љубиши / Радован Зоговић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1976. - Стр. 58-73 ; 24 цм

П. о.: Стефан Митров Љубиша, зборник радова. Научни скуп ; књ. 1, 1976.

(Брош. сеп.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 513789414

80

    АНТОЛОГИЈА савремене македонске поезије / [саставио Дмитар Митрев ; превод Радован Зоговић, Гојко Јањушевић, Цвета Котевска, Сретен Перовић]. - Нови Сад : Maтица српска, 1977 (Нови Сад : Будућност). - 304 стр. ; 21 cm. - (Maкедонска књижевност / Mатица српска, Нови Сад)

Стр. 291-297: Био-библиографки подаци o писцима / Mилева Милев

(Пл.)

821.163.3-14(082)

COBISS.CG-ID 121683975

81

ГОРКИ, Максим
    Живот Матвеја Кожемјакина / Максим Горки ; [превели Радован Зоговић и Мира Чехова ; приредио Милорад Ђурић]. - Београд : Српска књижевна задруга, 1977 (Београд : Култура). - 534 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дела / Максим Горки ; књ. 6)

Тираж 6000. - Напомена: стр. [535].

(Картон.)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 1510438

82

ГОРКИ, Максим
    Приповетке / Максим Горки ; [превеле Нана Богдановић, Радован Зоговић, Вера Стојић и Мира Чехова]. - Београд : Српска књижевна задруга, 1977. - 406 стр. ; 21 цм. - (Изабрана дела / Максим Горки ; књ. 2)

Напомене: стр.[405]-406

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 512412916

83

ГОРКИ, Максим
    Приповетке / Максим Горки ; [приредио Милорад Ђурић ; превели Нана Богдановић ... и др.]. - Београд : Српска књижевна задруга, 1977 (Београд : Култура). - 406 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дела / Максим Горки ; књ. 2)

Право име аутора: Алексеј Максимович Пешков. - Напомене: стр. 405-406. - Tираж 6000. - Садржај: Супружници ; Бивши људи ; Маљва ; Од дуга времена ; У степи ; Пробисвет ; Другари ; Каин и Артем ; Кирилка ; Двадесет шесторица и једна ; Риђи Васка ; Бурница ; Тамница ; Девојчица ; Букојемов, Карп Иванович.

(Картон.)

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 19670791

84

ГОРКИ, Максим
    Фома Гордејев / Максим Горки ; [приредио Милорад Ђурић ; превео Радован Зоговић ]. - Београд : Српска књижевна задруга, 1977 (Београд : Култура). - 305 стр. ; 20 cm. - (Изабрана дела / Максим Горки ; књ. 3)

Напомене: стр. [307].

(Платно)

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 19672071

85

    КРИТИЧАРИ из покрета социјалне литературе : изабрани критички радови Хуга Клајна, Жарка Пламенца, Павла Бихаљија, Ота Бихаљи-Мерина, Јована Поповића, Веселина Маслеше, Ђорђа Јовановића и Скендера Куленовића / [главни уредник Предраг Палавестра]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за књижевност и уметност, [1977] (Нови Сад : Будућност). - 564 стр. ; 24 cm. - (Српска књижевна критика ; књ. 21 / Институт за књижевност и уметност у Београду)

Критичари из покрета социјалне литературе / Света Лукић: стр. 7-46. - Додаци: стр. 483-545. - Напомена главног уредника: стр. 547-549. - Регистар имена: стр. 551-561.

821.163.4.09-95

COBISS.CG-ID 21941767

86

ЗОГОВИЋ, Радован
    Ноћ и пола вијека / Радован Зоговић. - Нови Сад : Матица српска, 1978 (Нови Сад : Будућност). - 312 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Данас)

Tiraž 1000.

(Картон.)

821.163(497.16)-32

COBISS.CG-ID 512075238

87

BOŠKOVIĆ, Radosav, 1907-1983
    Одабрани чланци и расправе / Радосав Бошковић ; [уредник Радован Зоговић ; приређивачи Душан Јовић, Светозар Николић]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1978 (Београд : "Србија"). - 491 стр. ; 24 cm. - (Посебна радови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 1)

(Брош.)

81
811.16/.17
811.162
811.163
80

COBISS.CG-ID 101389

88

MINIĆ, Vojislav
    Pisci i koncepcije : eseji o crnogorskoj modernoj književnosti / Vojislav Minić. - Titograd : Pobjeda, 1978 (Titograd : Pobjeda). - 100 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Studije, kritike, eseji)

(Platno)

821.163.41.09
821.163.41-4

COBISS.CG-ID 16838919

89

МИРКОВИЋ, Жарко
    Ali Binak [Štampana muzikalija] : poema za duvački kvintet = a poem for wind quintet / Žarko Mirković. - Partitura\ = Score. - Beograd : Udruženje kompozitora Srbije = The Association of Composers Serbia, 1980 (Beograd : UKS). - 1 partitura (28 str.) : note ; 34 cm

Tekst pesme Radovana Zogovića. - Autograf. - Vreme nastanka kompozicije: 1977-78. - Tiraž 100.

(Broš.)

785.75:[788.3:788.5/.8
78.071.1(497.16) Мирковић, Ж.

COBISS.CG-ID 107352583

90

ZOGOVIĆ, Vukašin
    Kratka analiza metoda oštrenja zavojnih burgija : diplomski rad / Vukašin Zogović. - Podgorica : [V. Zogović], 1980. - 109 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor: Radovan Kovačević. - Bibliografija: list 109. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Mašinski fakultet

621(043)

COBISS.CG-ID 16165636

91

ЗОГОВИЋ, Радован
    Радован Зоговић о себи и свом књижевном дјелу : (интервју Јевта М. Миловића са Радованом Зоговићем). - Никшић : Центар за информативну дјелатност, 1981 (Требиње : "Требиње"). - 52 стр. ; 24 cm

Тираж 1000. - П. о.: "Споне" ; бр. 2 и 3, 1981.

(Брош.)

82:929 Зоговић Р.(041)(047.53)
821.163.4-83

COBISS.CG-ID 33490956

92

ВЕШОВИЋ, Радоња
    Класична поетска грађевина = A Date in development of Montenegrin poetry : [подсјећање на једну прећутану поему] / Радоња Вешовић = Radonja Vešović. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1982 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 33-43 ; 24 cm

Кор. насл. - Биљешке уз текст. - Summary. - П. о.: Гласник одјељења умјетности / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 4.

(брош.-меке корице)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512168423

93

VEŠOVIĆ, Radonja
    Класична поетска грађевина - подсјећање на једну прећутану поему / Радоња Вешовић. - Приказ збирке пјесама Радована Зоговића "Књажеска канцеларија". - Суммары.

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - књ. 4 (1982), Стр. 33-43

821.163.4.09-4

COBISS.CG-ID 512803814

94

ZOGOVIĆ, Radovan
    Петроград и натраг или шта је све Аустрија предузела уз Његошев повратак са завлачења у Русији / Радован Зоговић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1982. - Стр. 8-16 ; 24 цм

П. о.: Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ ; књ. 4, 1982.

(Сеп.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 513788902

95

ZOGOVIĆ, Radovan
    Петроград и натраг или шта је све Аустрија предузела уз Његошев повратак са завлачења у Русији / Радован Зоговић

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - књ. 4 (1982), Стр. 8-16

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512810470

96

ZOGOVIĆ, Radovan
    Do viđenja, koga neće biti / Radovan Zogović. - Zajed. stv. nasl: Sedam pjesama.

У: Савременик. - ISSN 0036-519X. - God. 28, knj. 55, sv. 1/2 (1982), str. 75-77

821.163.41-14

COBISS.CG-ID 519239829

97

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович, 1893-1930
    Песме и поеме / Владимир [Владимирович] Мајаковски ; [избор и предговор Миодраг Сибиновић ; превели Радован Зоговић, Бора Ћосић, Миодраг Сибиновић]. - Београд : Рад, 1983 (Београд : Просвета). - 162 стр., [1] лист са сликом аутора ; 17 cm. - (Библиотека Дом и школа / Рад, Београд)

Тираж 10.000. - Песник Владимир Мајаковски : (1893-1930): стр. 5-17.

(брош.)

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 15790855

98

    РАДОВАН Зоговић : био-библиографија / [приредила Марија Аџић]. - [Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1983]. - Стр. 131-135 : слика аутора ; 28 цм

П. о.: Црногорска академија наука и умјетности : 1973-1983 ; Титоград, 1983

(Сепарат)

016 Zogović,R.:061.12(497.16)

COBISS.CG-ID 512668902

99

KONSTANTINOVIĆ, Radomir
    Biće i jezik : u iskustvu pesnika srpske kulture dvadesetog veka. #Knj. #8 / Radomir Konstantinović. - Beograd : Prosveta : Rad ; Novi Sad : Matica srpska, 1983 (Beograd : BIGZ). - 629 str. ; 23 cm

Bibliografske i druge bilješke uz tekst

821.163.41.09''19''

COBISS.CG-ID 656663

100

MILOVIĆ, Jevto M.
    Разговори са умјетницима / Јевто М. Миловић. - Београд : [б. и.], 1983-    . - Књ. <1-> : илустр. ; 25 cm

Тираж 2000. - Слике умјетника.

Досадашњи садржај:
Књ. 1. - 1983 (Требиње :"Требиње"). - 479 стр. - "Један дио разговора са умјетницима објављен је у Задарској ревији и Стварању а други у Летопису Матице српске" ---> колофон. - Библиографија и биљешке уз текст.

(Брош.)

929:821.163.4(047.53)
929:7(047.53)

COBISS.CG-ID 8754448

101

ZOGOVIĆ, Radovan
    Успутно о незаобилазном / Радован Зоговић ; [уредник Јевто Миловић]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1983 (Београд : Просвета). - 305 стр. ; 24 cm. - (Посебни радови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 2)

Стр. [7-8]: Ауторова напомена. - Садржај: Стр. 9-32: Његошева поема о борби и слободи. ; Стр. 33-80: О плeмену у "Горском вијенцу" и тим поводом. ; Стр. 81-100: Неколике забиљешке о Љубиши. ; Стр. 101-169: Јуначке пјесме и властела. ; Стр. 171-305: Предговор избору "Црногорске епске пјесме разних времена".

(Брош.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 95245

102

БАБОВИЋ, Милосав
    О књизи Успутно о незаобилазном Радована Зоговића / Милосав Бабовић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1984 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 209-221 ; 24 cm

Кор. насл. - Биљешке и библиографске референце уз текст. - П. о.: Гласник одјељења уумјетности / Црногорска академија наука и умјетности ; бр. 5.

(Брош.-меки)

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 512155879

103

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    О књизи "Успутно о незаобилазном" Радована Зоговића / Чедо Вуковић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1984. - [6] стр. ; 24 cm

Изворни рад обј. у "Гласнику" Одјељења умјетности ЦАНУ, бр. 5. - Уводна ријеч на промоцији књиге у ЦАНУ, 19. јануара 1984. године.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 15230468

104

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    [О књизи "Успутно о незаобилазном" Радована Зоговића] / Чедо Вуковић. - Уводна ријеч на промоцији књиге у ЦАНУ, 19. јануара 1984. године.

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - Књ. 5 (1984), стр. 193-195

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 512804070

105

ДЕРЕТИЋ, Јован
    О књизи Успутно о незаобилазном Радована Зоговића / Јован Деретић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1984 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 197-208 ; 24 cm

Кор. насл. - П. о.: Гласник одјељења умјетности / Црногорска академија наука и умјетности ; бр. 5.

(брош.-меке корице)

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 512160487

106

ЗОГОВИЋ, Радован
    Седам пјесама / Радован Зоговић. - Титоград : [б.и.], 1984 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 9-14 ; 24 цм

П.о.: Гласник Одељења умјетности ; бр. 5.

886.1/.2-1

COBISS.CG-ID 2097424

107

НАБОКОВ, Владимир Владимирович
    Eseji iz ruske književnosti / Vladimir Nabokov ; [prevela sa engleskog Ksenija Todorović ; prevodioci citata Radovan Zogović... [et al.]]. - Beograd : Prosveta, 1984. - 268 str. ; 20 cm

Tiraž 3000. - Beleška uz knjigu / Ksenija Todorović: str. 267-268. - Bilješka o autoru i djelu: zadnji kor. list.

(Broš.)

821.111(73)-4
821.161.1.09"18/19"

COBISS.CG-ID 6477874

108

BABOVIĆ, Milosav
    [О књизи "Успутно о незаобилазном" Радована Зоговића] / Милосав Бабовић. - Ријеч на промоцији књиге у ЦАНУ, 19. јануара 1984. године.

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - књ. 5 (1984), Стр. 209-221

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 512804326

109

STO
    100 pjesnika književnosti jugoslavenskih naroda / sastavio Vlatko Pavletić ; suradnici Duško Arežina [etc.]. - 1. izd. - Zagreb : Mladost, 1984. - XXIII, 793 str. ; 24 cm. - (Biblioteka "100")

Zastupljeni i crnogorski pjesnici u odabiru Milorada Stojovića. - Str. V-[VII]: Predgovor / Vlatko Pavletić. - Registri.

(Karton s omotom)

821.163.4

COBISS.CG-ID 3571720

110

ZOGOVIĆ, Radovan
    Седам пјесама / Радован Зоговић. - Садржај: На Нишави Нишу: Михаилу Лалићу, за његову седамдесетогодишњицу ; Осврт ; Неком критичару ; Младост ; Не умири прије но умреш ; Сутонски штимунг ; Кореника

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - књ. 4 (1982), Стр. 7-14

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512810726

111

ZOGOVIĆ, Radovan
    Седам пјесама / Радован Зоговић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1984. - Стр. 7-14 ; 24 цм

П. о.: Гласник одјељења умјетности ЦАНУ ; 5, 1984. - Садржај: На Нишави Нишу: Михаилу Лалићу, за његову седамдесетогодишњицу ; Осврт ; Неком критичару ; Младост ; Не умири прије но умреш ; Сутонски штимунг ; Кореника

(Сеп.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 513789158

112

БАБОВИЋ, Милосав
    Поема Дошљаци Радована Зоговића / Бабовић Милосав = Поэма пришлеци Радована Зоговича / Милосав Бабович. - [Титоград] : Црногорска академија наука и умјетности, 1985 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 35-79 ; 24 cm

Кор. насл. - Биљешке и библиографске референце уз текст. - Резюме. - П. о.: Гласник одјељења умјетности / Црногорска академија наука и умјетности ; 6, 1985

(Брош.-меки)

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 512156903

113

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Kožuh s pola rukava / Radovan Zogović. - [1. izd.]. - Beograd : Narodna knjiga, 1985 (Beograd : Kultura). - 136 str. ; 20 cm. - (Savremeni jugoslovenski pisci / Narodna knjiga, Beograd)

Na omotiu slika autora i bilješka o njemu.

(broš.)

821.163.4-31

COBISS.CG-ID 512074982

114

    КЊИЖЕВНА критика између два рата / избор, предговор и приређивач Гојко Тешић. - Београд : Просвета : Нолит : Завод за издавање уџбеника и наставна средства, 1985 (Београд : Београдски издавачко-графички завод). - 2 књ. (461; 346 стр.) ; 20 cm. - (Лектира за I годину усмереног образовања ; 20)

(Брош.)

82.09(082.2)"1918/1941"

COBISS.CG-ID 25251847

115

    НЕРАЗДЕЛИМЫЕ : рассказы писателей Югославии : перевод с сербскохорватского, хорватскосербского, словенского, македонского / [составление, предисловие, справки об авторах Натал'и Јаковлевой ; художник Е. Черная]. - Москва : Художественная литература, 1985. - 311 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Современная зарубежная новелла / Художественная литература, Москва. Югославия)

Уроки памяти / Натал'я Яковлева: стр. 5-14. - Уз сва поглавља биљешке о писцима. - Биљешке уз текст. - Заступљени аутори: Стево Дракулић, Живко Јеличић, Павле Зидар, Радован Зоговић, Антоније Исаковић, Вјекослав Калеб, Ерих Кош, Мишко Крањец, Драгослав Михајловић, Ћамил Сијарић, Димитар Солев, Леополд Суходолчан, Александар Тишма, Живко Ћинго, Славко Јаневски.

821.163.3/.6-32(082)
821.163.3/.6.09-32"19"

COBISS.CG-ID 10333712

116

ZOGOVIĆ, Radovan
    Двије пјесме / Радован Зоговић. - Садржај: Од мисли несаница, од несанице мисли ; Непослано писмо Б. В.

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - књ. 6 (1985), Стр. 15-18

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512810982

117

ZOGOVIĆ, Radovan
    Приповијетке : избор / Радован Зоговић ; [избор и предговор Милорад Стојовић]. - Титоград : Побједа, 1985 (Титоград : Побједа). - 499 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Луча : антологија црногорске књижевности / Побједа, Титоград ; 70)

Радован Зоговић као приповједач: стр. 7-19. - Библиографија и биљешке уз текст.

(картон)

821.163.4-32
821.163.4.09-32

COBISS.CG-ID 171789

118

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Повремено заувијек / Радован Зоговић. - Титоград : Универзитетска ријеч, [1985?] (Суботица : Бирографика). - 74 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Универзитетска ријеч, Титоград)

Тираж 2000.

(Брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 10444816

119

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Супрет за сјутра / Радован Зоговић. - Београд : Просвета, 1985 (Нови Сад : Просвета). - 165 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Напомене: стр. 161-165

(Брош.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 10332432

120

БЛЕЧИЋ, Милорад Р.
    Blaže Koneski : portret pesnika / Milorad R. Blečić. - Beograd : Novo delo, 1986 (Beograd : Prosveta). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Monografije studije kritika / Novo delo, Beograd)

Prema str. 125 pjesme su preveli Radovan Zogović ... [et al.]. - Crteže B. Koneskog nacrtali Edvard Glovacki ... [et al.]. - Slike B. Koneskog. - Tiraž 1000. - Prevodioci pesama: str. 125. - Letopis života i rada: str. 119-122. - Od istog pisca: str. 126. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 86-7353-004-0 (broš.)

821.163.3.09-1
821.163.3-1
82:929 Конески Б.

COBISS.CG-ID 10085904

121

ZOGOVIĆ, Radovan
    Избранное в двух томах / Радован Зогович ; [составление Ју. Брагина, Г. Ил'иној ; предисловие П. Топера ; примечанија Г. Ил'иној]. - Москва : Художественнаја литература, 1986. - 2 тома : слика аутора ; 20 цм

Садржај: Т. 1: Стихотворенија и поéмы. - 573 стр. - Предисловие: 3-24 стр. - Примечанија: 538-562 стр. - Појаснител'ныј словар'. ; Т. 2: Рассказы и повести. - 365 стр. - Примечанија: стр.358-364. - Појаснител'ныј словар'.

(Картон)

821.163.4-82

COBISS.CG-ID 512078054

122

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    Радован Зоговић (1907-1986) : in memoriam / Чедо Вуковић

У: Годишњак (Црногорска академија наука и умјетности). - ISSN 0351-1294. - Књ. 14 (1986), стр. 121-124.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 514406886

123

PAVIĆEVIĆ, Branko
    О историјским коријенима Горског вијенца / Бранко Павићевић ; [рецензенти Радован Зоговић, Михаило Лалић]. - [С. л. : с. н., с. а.]. - [19] стр. ; 28 цм

П. о.: [Нема података]

(Сепарат)

94(497.16)

COBISS.CG-ID 512676070

124

STOJOVIĆ, Milorad
    Nadmoć ljudskosti. Knj. 2 / Milorad Stojović. - Titograd : Pobjeda, 1987 (Titograd : Pobjeda). - 278 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Studije, kritike, eseji / Pobjeda, Titograd)

Bilješka o piscu: str. 267-269. - Bilješke uz tekst. - Bio-bibliografski podaci: str. 225-261. - Registar.

ISBN 86-309-0032-6 (tvrdi povez)
ISBN 978-86-309-0032-7 (tvrdi povez)

821.163.4(497.16).09"18/19"

COBISS.CG-ID 102866951

125

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    Ка Зоговићевој књижевној биографији / Чедо Вуковић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - стр. 5-7 ; 23 cm

Слика Р. Зоговића. - Стварни насл. преузет са кор. - Насл. стр. и упор. насл. стр. на руском јез. из изворне публикације. - Изворни рад обј. у: "Радован Зоговић : пјесник и човјек", Зборник радова, књ. 3 / Црногорска академија наука и умјетности

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 15233028

126

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    Ка Зоговићевој књижевној биографији / Чедо Вуковић. - Summary.

У: Радован Зоговић / редакција Михаило Лалић... [и др.]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - (Зборници радова ; књ. 3). - ISBN 86-7215-008-2. - Стр. 5-7

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512862438

127

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    Човјек и природа у Зоговићевој прози / Чедо Вуковић. - Summary.

У: Радован Зоговић / редакција Михаило Лалић... [и др.]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - (Зборници радова ; књ. 3). - ISBN 86-7215-008-2. - Стр. 217-225

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512862694

128

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    Човјек и природа у прози Радована Зоговића / Чедо Вуковић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - стр. 218-225 ; 23 cm

Изворни рад обј. у: "Радован Зоговић : пјесник и човјек", Зборник радова, књ. 3 / Црногорска академија наука и умјетности. - Summary.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 15232260

129

ВУКОТИЋ, Драгутин
    Снажан дух у крхком тијелу / Драгутин Вукотић. - Титоград : [б.и.], 1988 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 353-355 ; 23 цм

Насл. над текстом. - П.о. : Радован Зоговић пјесник и човјек : зборник радова. - Summary: A Powerful Mind in a Fraglie Body.

886.1/.2:929 Зоговић, Р.

COBISS.CG-ID 2146576

130

КАЛЕЗИЋ, Слободан
    Зоговићево схватање реализма / Слободан Калезић. - Титоград : [б.и.], 1988 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 265-289 ; 23 цм

Кор. насл. - П.о.: Зборник радова / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 3. - Резиме на енгл. језику.

886.1/.2.09

COBISS.CG-ID 741648

131

    РАДОВАН Зоговић : пјесник и човјек : зборник радова / редакција Михаило Лалић... ; уредник Милосав Бабовић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988 (Титоград : Побједа). - 376 стр. ; 24 cm. - (Зборници радова / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 3)

Слика Р. Зоговића. - На спор. насл. стр.: Радован Зоговић : поэт и человек : сборник статей. - Ка Зоговићевој књижевној биографији / Чедо Вуковић: стр. 5-7. - Резиме на повеќе јазици кон трудовите

ISBN 86-7215-008-2 (картон. са омотом)

821.163.4.09 Зоговић, Р.(082)

COBISS.CG-ID 48754186

132

    РАДОВАН Зоговић : пјесник и човјек : зборник радова / редакција Михаило Лалић... [и др.] ; уредник Милосав Бабовић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988 (Титоград : Побједа). - 376 стр. : слика Р. Зоговића ; 24 см. - (Зборници радова / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 3)

На спор. насл. стр.: Радован Зогович поэт и человек : сборник статей. - Радови на црногорском и рус. језику. - Тираж 600. - Резимеи на више језика.

ISBN 86-7215-008-2 (брош.)

821.163.4:929 Zogović R.(082)
821.163.4.09(082)

COBISS.CG-ID 4006658

133

BABOVIĆ, Milosav
    Историја и поезија у Зоговићевој "Књажевској канцеларији" / Милосав Бабовић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - Стр. [123]-175 ; 24 цм

П. о.: Радован Зоговић пјесник и човјек: зборник радова; књ. 3, 1988.

(Брош, сепарат.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 513533670

134

ČALA, Karol
    Приповедање и опис у монолитној композицији песме / Карол Чала. - Тиитоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - Стр. [65]-78 ; 24 цм

П. о.: Радован Зоговић пјесник и човјек: зборник радова; књ. 3, 1988.

(Брош, сепарат.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 513533926

135

DUMBADZE, Nodar
    Zakon vječnosti / [Nodar Dumbadze ; prijevod s ruskog Vera Zogović ; prepjev stihova Radovan Zogović]. - Osijek : Revija, Izdavački centar Radničkog Sveučilišta "Božidar Maslarić", 1988 (Čakovec : "Zrinski"). - 251 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Revija ; 63)

Prevod djela: Zakon večnosti. - Tiraž 600.

ISBN 86-7209-007-1 ((broš.))

821.161.1-31

COBISS.CG-ID 1039874

136

ĐONOVIĆ, Janko
    Оклеветано сунце / Јанко Ђоновић. - Пјесма посвећена Радовану Зоговићу.

У: Радован Зоговић / редакција Михаило Лалић... [и др.]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - (Зборници радова ; књ. 3). - ISBN 86-7215-008-2. - Стр. 11-12

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512863206

137

ĐUROVIĆ, Miroslav
    Poezija Radovana Zogovića : doktorski rad / Miroslav Đurović. - Sarajevo : [s. n.], 1988 ([s. l. : s. n.]). - 349 listova ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Filozofski fakultet u Sarajevu. - Bibliografija: str. 347-349. - Dokt. diser., Filozofski fak., Sarajevo

(Broš.)

821.163.4.09Зоговић, Р.

COBISS.CG-ID 10947344

138

KALEZIĆ, Slobodan
    Зоговићево схватање реализма / Слободан Калезић. - Суммары.

У: Радован Зоговић / редакција Михаило Лалић... [и др.]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - (Зборници радова ; књ. 3). - ISBN 86-7215-008-2. - Стр. 265-289

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512859622

139

PETROVIĆ, Nikola
    Преломне године / Никола Петровић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988 ([б. м. : б. и.]). - Стр. [325]-337 ; 23 цм

Насл. над текстом. - Кор. ств. насл.: Радован Зоговић, пјесник и човјек. - Резјуме: Переломные годы. - П. о.: Радован Зоговић пјесник и човјек: зборник радова; књ. 3, 1988.

(Брош, сепарат.)

821.163.4.09 Zogović, R.(041)
821.163.4-991.1(041)

COBISS.CG-ID 159530503

140

VEŠOVIĆ, Radonja
    Љубав и револуција у Зоговићевој књизи пјесама "Повремано заувијек" / Радоња Вешовић. - Суммары.

У: Радован Зоговић / редакција Михаило Лалић... [и др.]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - (Зборници радова ; књ. 3). - ISBN 86-7215-008-2. - Стр. 91-107

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512862950

141

VEŠOVIĆ, Radonja
    Љубав и револуција у поезији Радована Зоговића / Радован Вешовић. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - Стр. [91]-107 ; 24 цм

П. о.: Радован Зоговић пјесник и човјек: зборник радова; књ. 3, 1988.

(Брош, сепарат.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 513533414

142

VUKOTIĆ, Dragutin
    Снажан дух у крхком тијелу / Драгутин Вукотић. - Суммары.

У: Радован Зоговић / редакција Михаило Лалић... [и др.]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности, 1988. - (Зборници радова ; књ. 3). - ISBN 86-7215-008-2. - Стр. 354-355

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 512863462

143

ЗОГОВИЋ, Радован
    Куриозитет који није само то / Радован Зоговић

У: Stvaranje (Podgorica). - ISSN 0039-422X. - #Год. #44, #бр. #5-6 (1989), стр. 629-633.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 12886800

144

ЗОГОВИЋ, Радован
    О Душану Поповићу : (О Ђорђу Јовановићу, Скопљу...) / Радован Зоговић

У: Stvaranje (Podgorica). - ISSN 0039-422X. - #Год. #44, #бр. #7 (1989), стр. 747-750.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 13363472

145

ЗОГОВИЋ, Радован
    О Радовану Вуковићу : из књижевне заоставштине / Радован Зоговић

У: Stvaranje (Podgorica). - ISSN 0039-422X. - #Год. #44, #бр. #4 (1989), стр. 478.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 13358608

146

ЗОГОВИЋ, Радован
    Препјеви / Радован Зоговић ; уредник Јевто М. Миловић ; [издање приредила Вера Зоговић]. - Титоград : Црногорска академија наука и умјетности : Универзитетска ријеч, 1989 (Тузла : Графичар). - 354 str. ; 24 cm. - (Посебни радови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ.8)

На корицама год. издања 1988. - Тираж 1000. - Биљешке о пјесницима : стр. 337-342. - Стр. 344-354:Зоговићев "Избор по сродности" / Василије Калезић

ISBN 86-7215-013-9 (брош.)

82.03-1
881.161.1-1

COBISS.CG-ID 199693

147

КАЛЕЗИЋ, Слободан
    Фрагмент о Зоговићевој поетици / Слободан Калезић. - Никшић : [б.и.], 1989 ([б.м. : б.и.]). - Стр. 1-15 ; 24 цм

Кор. насл. - П.о.: Зборник радова професора и сарадника Филозофског факултета у Никшићу. - Rezjume.

886.1/.2.09

COBISS.CG-ID 741392

148

ЧЕХОВ, Антон Павлович
    Sabrana dela. Knj. 9, [Pripovetke] / Anton Pavlovič Čehov ; [izbor Milosav Babović ; preveli Radovan Zogović ... [et al.] ; napomene Zoran Božović]. - 2. izd. - Beograd : Jugoslavijapublik ; Čakovec : Zrinski, 1989 (Čakovec : Zrinski). - 369 str. ; 21 cm. - (Sabrana dela / A. P. Čehov ; 9)

Tiraž 3000. - Napomene: str. 361-369.

ISBN 86-7121-075-8

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 512067250

149

КОНЕСКИ, Блаже, 1921-1993
    Oduzimanje snage : izbor iz poezije / Blaže Koneski ; [preveli Radovan Zogović... et all.]. - Sarajevo : Svjetlost ; Bnja Luka : Fondacija Branko _opi-, 1990 (Novi Sad : Budućnost). - 202 str. ; 21 cm. - (Edicija Branko Ćopić)

Tiraž 5.000. - Str. 205-210: Zapis o poeziji Blaža Koneskog / Dragoljub Jeknić. - Bilješka o piscu: str. 211-212.

ISBN 86-01-01907-2 (karton)
ISBN 86-01-01906-4 (karton)

821.163.3-1

COBISS.CG-ID 512487261

150

ПИЛЕТИЋ, Светозар
    Značajna knjiga "Supret za sjutra" / Svetozar Piletić. - O zbirci pjesama Radovana Zogovića

У: Мостови (Пљевља). - ISSN 0350-4263. - God. 22, br. 112/113 (1990), str. 87-93.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 11736834

151

ЧЕХОВ, Антон Павлович
    Sabrana dela. Knj. 5, [Pripovetke] / Anton Pavlovič Čehov ; [izbor Milosav Babović ; preveli Miodrag Pešić ... [et al.] ; napomene Zoran Božović]. - 2. izd. - Beograd : Jugoslavijapublik ; Čakovec : Zrinski, 1990 (Čakovec : Zrinski). - 385 str. ; 21 cm. - (Sabrana dela / A. P. Čehov ; 5)

Tiraž 3000. - Napomene: str. 374-385.

ISBN 86-7121-098-7

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 512069298

152

ЧЕХОВ, Антон Павлович
    Sabrana dela. Knj. 6, [Pripovetke] / Anton Pavlovič Čehov ; [izbor Milosav Babović ; preveli Milosav Babović ... [et al.] ; napomene Zoran Božović]. - 2. izd. - Beograd : Jugoslavijapublik ; Čakovec : Zrinski, 1990 (Čakovec : Zrinski). - 348 str. ; 21 cm. - (Sabrana dela / A. P. Čehov ; 6)

Tiraž 3000. - Napomene: str. 341-348.

ISBN 86-7121-039-1

821.161.1-32

COBISS.CG-ID 512068018

153

ĐUROVIĆ, Miroslav
    Поезија Радована Зоговића / Мирослав Ђуровић. - Никшић : Универзитетска ријеч, 1990 (Суботица : Бирографика). - 279 стр. ; 23 цм. - (Библиотека Студије)

Тираж 1.000. - Библиографија :стр. 277-278.

ISBN 86-427-0118-8 (брош.)

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 16753154

154

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Биљешке о Андрићу. [Део] (2) / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - Књ. 446, Год. 166, св. 4 (1990), стр. 522-535

821.163.41:929 Andrić I.

COBISS.CG-ID 72475911

155

БАБОВИЋ, Милосав, 1921-1997
    Његош и следбеници / Милосав Бабовић. - Никшић : Унирекс, 1993 ([Требиње] : Штампарија Требиње). - 383 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Есеји, студије / Унирекс, Никшић)

Тираж 1.000. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистар.

ISBN 86-427-0308-3 (брош.-меке корице)
ISBN 978-86-427-0308-4 (брош.-меке корице)

821.163.4.09
821.163.4-4

COBISS.CG-ID 688400

156

ЗОГОВИЋ, Радован
    Постајање и постојање / Радован Зоговић ; [приредила Вера Зоговић]. - Нови Сад : Матица српска, 1993 (Београд : Војна штампарија). - 323 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Документ / Матица српска, Нови Сад)

Напомене приређивача: стр. 317-322.

ISBN 86-363-0233-1
ISBN 978-86-363-0233-0

821.163.4-94
821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 935184

157

МИХАЈЛОВИЋ-Михиз, Борислав, 1922-1997
    Аутобиографија - о другима / Борислав Михајловић-Михиз. - 4. изд. - Београд : БИГЗ, 1993 (Београд : Београдски издавачко-графички завод). - 362 стр. ; 21 cm. - (Посебна издања / БИГЗ)

Тираж 2.000. - Белешка о писцу: стр. 359. - На корицама белешка о делу.

ISBN 86-13-00672-8 (брош.)

821.163.41-94

COBISS.CG-ID 67064839

158

    РАДОВАН Зоговић : 1907-1986. / [уредио Мијат Шуковић]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1994 (Подгорица : Побједа). - 148 стр. : слика Р. Зоговића ; 24 cm. - (Споменица преминулим члановима Академије / Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица ; св. 8)

"Споменица Радован Зоговић" - - - > колофон. - Податак о ауторству преузет са 9 стр. - Тираж 200. - [Говор на комеморативној сједници одржаној у ЦАНУ 6. јануара 1986.] / Мирчета Ђуровић: стр. 143-144. - [Говор на комеморативној сједници одржаној у ЦАНУ 6. јануара 1986.] / Драгутин Вукотић: стр. 144-145. - [Говор на комеморативној сједници одржаној у ЦАНУ 6. јануара 1986.] / Чедо Вуковић: стр. 145-148. - Регистри. - Садржи и: Стр. 13-139: Библиографија Радована Зоговића : (1925-1993) / Добрило Аранитовић.

ISBN 86-7215-053-8 (брош.)

012 Зоговић, Р.
016:929 Зоговић, Р.
821.163.4:929 Зоговић, Р.

COBISS.CG-ID 2051856

159

ZOGOVIĆ, Radovan
    Пјесма о биографији друга Тита : (одломци) / Радован Зоговић

У: Гласник Одјељења умјетности. Црногорска академија наука и умјетности. - ISSN 0350-5480. - књ. 15 (1996), Стр. 31-32

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 512811750

160

VULETIĆ, Vitomir
    Поезија и историја у "Књажевској канцеларији" : о деведесетогодишњици рођења Радована Зоговића / Витомир Вулетић. - Белешке

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - Год. 173, књ. 460, св. 4 (1997), стр. 561-571

886.1/.2.09-1

COBISS.CG-ID 60710924

161

АРАНИТОВИЋ, Добрило
    Књижевно дјело Радована Зоговића на страним језицима : библиографија / Добрило Аранитовић. - Подгорица : ЦАНУ, 1998 ([б. м. : б. и.]). - стр. 231-256 ; 23 cm

П. о.: Радован Зоговић: зборник радова; Научни скупови, књ. 51; Одјељење умјетности, књ. 16, 1998. - Регистри.

016:929 Зоговић Р.
012 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 80063500

162

ВУКОВИЋ, Чедо, 1920-2014
    Аура спонтаности у Зоговићевој прози / Чедо Вуковић. - Résumé.

У: Радован Зоговић - живот и стваралаштво / редакциони одбор Чедо Вуковић ... [и др.]. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1998. - (Научни скупови ; књ. 51. Одјељење умјетности ; књ. 16). - ISBN 86-7215-102-X. - Стр. 149-163.

821.163.4-4

COBISS.CG-ID 514418918

163

    РАДОВАН Зоговић - живот и стваралаштво : радови са научног скупа, Подгорица, 29. и 30. мај 1997. / уредник Ново Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1998 (Подгорица : Слог, 1999). - 256 стр. ; 25 цм. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 51. Одјељење умјетности ; књ. 16)

На спор. насл. стр.: Радован Зоговић - лифе анд wорк. - Тираж 500. - Резимеи уз већину радова, на више језика.

ISBN 86-7215-102-X

82.09 Зоговић Р.(082)

COBISS.CG-ID 144884231

164

Naučni skup RADOVAN Zogović - život i stvaralaštvo (1997 ; Podgorica)
    Радован Зоговић - живот и стваралаштво : радови са научног скупа, Подгорица, 29. и 30. мај 1997. / редакциони одбор Чедо Вуковић ... [и др.] ; уредник Ново Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1998 (Подгорица : Слог). - 256 стр. ; 24 cm. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 51. Одјељење умјетности ; књ. 16)

На спор. насл. стр.: Radovan Zogović - life and work : papers from the scientific meeting, Podgorica, May 29-30. 1997.0. - Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Стр. 231-256: Књижевно дјело Радована Зоговића на страним језицима : библиографија / Добрило Аранитовић. - Резимеи на више страних језика уз све радове. - Регистри.

ISBN 86-7215-102-X (брош.)

821.163.4:929 Zogović, R.(082)
821.163.4.09(082)
012 Zogović, R.

COBISS.CG-ID 2808080

165

TONTIĆ, Stevan
    Радован Зоговић између комунизма и Дантеа / Стеван Тонтић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1998. - Стр. 55-86 ; 24 цм

П. о.: Зборник радова Радована Зоговића - живот и стваралаштво. Научни скупови, књ. 51; Одјељење умјетности, књ. 16, ЦАНУ, 1998.

(Сепарат, брош.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 513107942

166

ZOGOVIĆ, Mirko
    На маргинама Зоговићевог Дантеа / Мирко Зоговић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1998. - Стр. 199-207

П. о.: Зборник радова Радована Зоговића - живот и стваралаштво. Научни скупови, књ. 51; Одјељење умјетности, књ. 16, ЦАНУ, 1998.

(Сеапарат, брош.)

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 513105126

167

LALIĆ, Mihailo
    Непознати Лалић : књига приказа, огледа, портрета, студија М. Лалића / сакупио и приредио Крсто Р. Пижурица. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 1999 (Подгорица : Принт). - 223 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Тираж 500. - Непознати Лалић / Крсто Р. Пижурица : стр. 7-39. - Напомене / К.[Крсто] П.[Пижурица] : стр. 217-221.

821.163.4-4
821.163.4.09

COBISS.CG-ID 2792464

168

TONTIĆ, Stevan
    Радован Зоговић између комунизма и Дантеа / Стеван Тонтић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 175, 463, 6 (јун 1999), стр. 943-975

886.1.09-14 Zogović
886.1-991.1

COBISS.CG-ID 145181959

169

ZOGOVIĆ, Radovan
    Ма се прессо ал маттин дел вер си согна / Радован Зоговић

У: Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 175, 463, 6 (јун 1999), стр. 807

886.1-14

COBISS.CG-ID 145175047

170

ВУЛЕВИЋ, Милош, 1929-2013
    Есеји / Милош Вулевић. - Андријевица : Комови ; Беране : Информативни центар ; Подгорица : Покрет, 2001 (Подгорица : Покрет). - 129 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Есеји / Андријевица, Комови [и] Информативни центар, Беране [и] Покрет, Подгорица)

Тираж 300. - На задњем кор. листу слика аутора и биљешка о њему.

(брош.)

821.163.4-4
821.163.4.09

COBISS.CG-ID 5291280

171

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Непокорност сна / Радован Зоговић. - Београд : Завет, 2001 (Шид : Графосрем). - 149 стр. ; 19 cm + Исправка ([1] листић)

Тираж 1.000. - Стр. 5-37: Артикулисана ријеч Радована Зоговића / Стеван Тонтић. - Студија Стевана Тонтића је објављена под насл. "Радован Зоговић између комунизма и Дантеа" у зборнику ЦАНУ - Радован Зоговић - живот и стваралаштво, 1998. - Напомене аутора: стр. 133-139. - Стр. 141-144: Био-библиографска биљешка / Р.[Радован] З.[Зоговић].

ISBN 86-7034-038-0 (брош.)
ISBN 978-86-7034-038-1 (брош.)

821.163.4-1
929:82 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 92183052

172

    BALKAN literatures / [this issue was edited by Zoran Ančevski and Kata Ќulavkova ; cover design Igor Isakovski]. - Skopje : Blesok : Macedonian P.E.N. Centre, 2001 (Skopje : Jugoreklam). - 293 стр. ; 24 cm. - (The Macedonian P.E.N. review)

Теkst na eng. i fran. jeziku. - Editors' note: стр. 17-18. - Застапени автори: ALBANIA: Ismail Kadare, Besnik Mustafaj. BOSNIA: Mark Dizdar, Ilija Ladin, Izet Sarajlić, Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Abdulah Sidran, Ivan Kordić, Marko Vešović, Irfan Horozović, Željko Ivanković, Hadžem Hajdarević, Ferida Duraković, Semezdin Mehmedinović. BULGARIA: Bogdana Zidarova, Nino Nikolov, Alexander Shurbanov, Georgi Konstantinov, Boiko Lambovski, Liana Daskalova, Dejan Enev, Kristin Dimitrova, Mirela Ivanova, Alek Popov. CROATIA: Slavko Mihalić, Daniel Dragojević, Slobodan Šnajder, Milorad Stojević, Sonja Manojlović, Branko Maleš, Anka Žagar, Dražen Katunarić, Branko Čegec, Sibila Petlevski. GREECE: Mimis Souliotis, Panos Theodoridis, Yannis Goumas, Georges Skambardonis, Alexandra Plastira, Yánis Varvéris, Sakis Serefas, Aléhis Arvanitákis, Sophia Nikolaidou, Vassilis Amanatidis. MACEDONIA: Kole Čašule, Murat Isaku, Mateja Matevski, Gane Todorovski, Srbo Ivanovski, Ilhami Emin, Ante Popovski, Mihail Rendžov, Vlada Uroševiḱ, Slobodan Mickoviḱ, Bogomil Ǵuzel, Luan Starova, Svetlana Hristova-Jociḱ, Resul Šabani, Kata Ḱulavkova, Foran Stefanovski, Zoran Ančevski, Venko Andonovski. MONTENEGRO: Risto Ratković, Mirko Banjević, Radovan Zogović, Sreten Asanović, Vojislav Vulanović, Sreten Perović, Jevrem Brković, Branko Banjević, Blažo Šćepanović, Gojko Janjušević, Aleksandar Ivanović, Ratko Vujošević, Mladen Lompar, Dubravka Velašević. ROMANIA: Daniel Banulescu, Denisa Comanescu, Magda Carneci, Nora Iuga. SERBIA: Miodrag Pavlović, Jovan Hristić, Bora Radović, Ljubomir Simović, Milutin Petrović, Vida Ognjenović, Novica Tadić, Jovica Aćin, Radovan Beli Marković, David Albahari, Vojislav Despotov, Vasa Pavković, Mihajlo Pantić. SLOVENIA: Lojze Kovačič, Dane Zajc, Kajetan Kovič, Veno Taufer, Svetlana Makarović, Niko Grafenauer, Josip Osti, Milan Dekleva, Drago Jančar, Boris A. Novak, Aleš Debeljak, Andrej Blatnik, Uroš Zupan. TURKEY: Melih Cevdet Anday, Enis Batur, Turgay Fişekçi, Ahmed Necdet, Hilmi Yavuz, Ferit Edgü, Mehmet Zaman Saçlioglu, Tahsin Yücel, Nedim Gürsel.

ISBN 9989-928-23-1 (broš.)

821.13/.51(497)(082)

COBISS.CG-ID 46039050

173

PIŽURICA, Krsto
    Судбине и додири / Крсто Пижурица. - Подгорица : ЦИП, 2003 (Земун : Зале-комерц). - 157 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Одреднице / ЦИП, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешке уз текст.

821.163.4.09-31 Lalić M.
821.163.4.09-12 Ljermontov M. J.
821.163.4.09-1 Zogović R.

COBISS.CG-ID 5803024

174

    CRNOGORSKA moderna : Risto Ratković, Mirko Banjević, Radovan Zogović, Janko Đonović, Stefan Mitrović, Aleksandar Leso Ivanović / [izbor] Branko Banjević. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske ; [Podgorica] : Matica crnogorska, 2006 (Zagreb : Skener studio). - 419 str. : slike pjesnika ; 20 cm. - (Antologija)

Str. 397-408: Crnogorska modena / Branko Banjević. - Bio-bibliografske bilješke: str. 409-419.

ISBN 953-7239-10-1 (Nacionalna zajednica)

821.163.4(497.16)-1(082)

COBISS.CG-ID 512201190

175

ZOGOVIĆ, Radovan
    Kožuh s pola rukava / Radovan Zogović. - Podgorica : Vijesti, 2006 (Padova : Grafica Veneta). - 159 str. ; 21 cm

Na hrptu numeracija: 13. - Tiraž 12000.

ISBN 86-7706-201-7 (karton.)

821.163(497.16)-31

COBISS.CG-ID 10918160

176

АНДРЕЈЕВИЋ, Даница
    Колективна свест у поезији Радована Зоговића / Даница Андрејевић

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - бр. 4 (2007), стр. 151-160.

821.163.4.09-1Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 13048848

177

ВЕШОВИЋ, Радоња
    Непоменик / Радоња Вешовић

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - бр. 1 (2007), стр. 235-238.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 13057040

178

    FPGA implementacija mean and median filtra = FPGA implementation of mean and median filter / Milena Zogović, Milena Jovanović, Radovan Stojanonović, Budimir Lutovac. - Štampano dvostubačno. - Bibliografija: str. 94. - Sadržaj; Abstract.

У: Informacione tehnologije / urednici Novak D. Jauković, Srđan S. Stanković, Srbijanka R. Turajlić, Dejan B. Popović. - Podgorica : Elektrotehnički fakultet ; Beograd : Elektrotehnički fakultet ; Banja Luka : Elektrotehnički fakultet, 2007. - Str. 91-94

621.391:004.4

COBISS.CG-ID 6113805

179

ZOGOVIĆ, Radovan
    Povremeno zauvijek / Radovan Zogović ; [priredio Slobodan Kalezić]. - Beograd : Štampar Makarije ; Podgorica : Oktoih, 2007 (Novi Sad : Artprint). - 213 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Sabrana djela : u deset knjiga / Radovan Zogović)

Tiraž 500. - Autorove napomene o ciklusu Supret za sjutra: str. 203-207.

ISBN 978-86-87019-17-1 (ŠM; broš.)

821.163.4(497.16)-1

COBISS.CG-ID 147253516

180

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Успутно о незаобилазном / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2008 (Нови Сад : Артпринт). - 387 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500.

ISBN 978-86-87019-11-9 (брош.)

821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II
821.163.41(497.16).09:398

COBISS.CG-ID 147267596

181

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Pejzaži i nešto se dešava / Radovan Zogović ; [priredio Slobodan Kalezić]. - Beograd : Štampar Makarije ; Podgorica : Oktoih, 2007 (Novi Sad : Artprint). - 273 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Sabrana djela : u deset knjiga / Radovan Zogović)

Tiraž 500.

ISBN 978-86-87019-16-4 (broš.)

821.163.4(497.16)-32

COBISS.CG-ID 147269132

182

БОШКОВИЋ, Велизар
    Портрет епохе у мемоарској прози "Постајање и постојање" Радована Зоговића / Велизар Бошковић

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 89-100.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18113296

183

ВЕШОВИЋ, Марко
    Jezik u poeziji Radovana Zogovića / Marko Vešović. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum ; Sarajevo : Buybook, 2008 (Cetinje : IVPE). - 433 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-86-85747-17-5 (Otvoreni kulturni forum ; broš.-meki)
ISBN 978-9958-30-016-5 (Buybook)

821.163.4.08-1 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 13500688

184

ВЕШОВИЋ, Марко
    Zogovićeva metafora / Marko Vešović

У: Ars (Cetinje). - ISSN 0352-6739. - God. 13, br. 3 (2008.), str. 55-71.

821.163.4.09Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 13636368

185

ВУКОВИЋ, Ненад
    Књижевно дјело и језички стандард / Ненад Вуковић. - Summary.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 135-139.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18171408

186

ВУЧКОВИЋ, Радован
    Поетска пројекција "Књажеске канцеларије" / Радован Вучковић. - Zusammenfassung.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 69-81.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18112272

187

ЂУРКОВИЋ, Живко
    Шездесетогодишњица Зоговићеве бесједе о "Горском вијенцу" из 1947. године / Живко Ђурковић. - Summary.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 25-30.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18110224

188

ЂУРОВИЋ, Жарко
    Прогон као стваралачка стимулација / Жарко Ђуровић

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 83-88.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18113040

189

ЗОГОВИЋ, Петар
    Био-библиографски прилог о аутору / Петар Зоговић. - Библиографске напомене уз текст.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 151-185.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18171920

190

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Кожух с пола рукава / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2008 (Нови Сад : Артпринт). - 138 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500.

ISBN 978-86-87019-13-3 (ШМ; брош.)

821.163.4(497.16)-31

COBISS.CG-ID 147267340

191

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Лично, сасвим лично / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2008 (Нови Сад : Артпринт). - 287 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500. - Ауторове напомене о циклусу Лично, сасвим лично: стр. 275-281.

ISBN 978-86-87019-18-8 (брош.)

821.163.4(497.16)-1

COBISS.CG-ID 147268876

192

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    На попришту / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 406 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500. - Стр. 401-404: Напомена приређивача / С.[лободан] К.[алезић].

ISBN 978-86-87019-12-6 (ШМ; брош.)

821.163.4(497.16)-4

COBISS.CG-ID 147247372

193

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Ноћ и пола вијека / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 289 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500.

ISBN 978-86-87019-15-7 (брош.)

821.163.4(497.16)-32

COBISS.CG-ID 147268364

194

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Постајање и постојање / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2008 (Нови Сад : Артпринт). - 315 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500.

ISBN 978-86-87019-20-1 (брош.)

821.163.4(497.16)-94
821.163.4(497.16):929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 147247628

195

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Пркосне строфе / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 326 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Стр. I-XIX: Богатство и вриједност књижевног опуса Радована Зоговића / Слободан Калезић. - Рјечник руско-словенских ријечи и облика, мање пшознатих ријечи, турцизама итд.: стр. 315-319. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-87019-19-5 (брош.)

821.163.4(497.16)-1
821.163.4(497.16).09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 147252236

196

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Старинска и друге приче / Радован Зоговић ; [приредио Слободан Калезић]. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 263 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Сабрана дјела : у десет књига / Радован Зоговић)

Тираж 500.

ISBN 978-86-87019-14-0 (broš.)

821.163.4(497.16)-32

COBISS.CG-ID 147267084

197

КАЛЕЗИЋ, Софија
    Старинске приче Радована Зоговића / Софија Калезић. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 141-148.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18171664

198

ЉЕРМОНТОВ, Михаил
    Jedro / Mihail Ljermontov ; s ruskog prepjevao Radovan Zogović. - Sadrži i: Zbogom, Rusijo...

У: Novi susreti (Podgorica). - ISSN 1800-6876. - God. 2, br. 5 (2008), str. 14.

821.161.1-1

COBISS.CG-ID 14096656

199

МАРКОВИЋ, Василије
    Стање факата на релацији Зоговић - Крлежа / Василије Марковић. - Summary.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 109-133.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18170896

200

МИЛАТОВИЋ, Вук
    Зоговићево схаватање народне књижевности / Вук Милатовић. - Zusammenfassung.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 101-107.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18113552

201

ПИЖУРИЦА, Крсто
    На трагу Његошевог насљеђа / Крсто Пижурица. - Библиографија и биљешке уз текст.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 31-68.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 18111248

202

ШПАДИЈЕР, Марко
    Razapeti između svjetova : Branko Banjević: "Crnogorska moderna" - Risto Ratković, Mirko Banjević, Radovan Zogović, Janko Đonović, Stefan Mitrović, Aleksandar Leso Ivanović - antologija međuratne poezije : promocija u Zagrebu, Lučidansko druženje, 28. oktobar 2006. / Marko Špadijer

У: Godišnjak (Matica crnogorska). - ISSN 0354-5458. - (2004-2008), str. 205-208.

821.163.4.09(497.16)-1(082.2)

COBISS.CG-ID 15687440

203

BOŠKOVIĆ, Velizar
    Портрет епохе у мемоарској прози "Постајање и постојање" Радована Зоговића / Велизар Бошковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 89-100 ; 24 цм

П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512406502

204

ĐURKOVIĆ, Živko
    Шездесетогодишњица Зоговићеве бесједе о "Горском вијенцу" из 1947. године / Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 25-30 ; 24 цм

Суммары. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512405222

205

ĐUROVIĆ, Žarko
    Прогон као стваралачка стимулација / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 83-88 ; 24 цм

П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512398822

206

KALEZIĆ, Slobodan
    Богатство и вриједност књижевног опуса Радована Зоговића / Слободан Калезић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 7-18 ; 24 цм

Суммары. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512405734

207

KALEZIĆ, Slobodan
    Богатство и вриједност књижевног опуса Радована Зоговића / Слободан Калезић. - Суммары.

У: Ријеч и вријеме / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - (Научни скупови ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28). - ISBN 978-86-7215-204-3. - Стр. 7-18.

821.163.4.09 Zogović R.

COBISS.CG-ID 18109712

208

KALEZIĆ, Sofija
    Старинске приче Радована Зоговића / Софија Калезић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 141-148 ; 24 цм

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512404454

209

MARKOVIĆ, Vasilije
    Стање факата на релацији Зоговић - Крлежа / Василије Марковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 109-133 ; 24 цм

Суммары. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512405990

210

MILATOVIĆ, Vuk
    Зоговићево схаватање народне књижевности / Вук Милатовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 101-107 ; 24 цм

Зусамменфассунг. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512406246

211

PIŽURICA, Krsto
    На трагу Његошевог насљеђа / Крсто Пижурица. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 31-68 ; 24 цм

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512404966

212

Naučni skup RIJEČ i vrijeme o književnom stvaralaštvu Radovana Zogovića (2007 ; Podgorica)
    Ријеч и вријеме : о књижевном стваралаштву Радована Зоговића : радови са научног скупа, Подгорица, 12. јун 2007. године / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Слободан Калезић, Живко Ђурковић ; уредник Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008 (Цетиње : ИВПЕ). - 188 str. ; 24 cm. - (Научни скупови / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28)

На спор. насл стр.: Слово и время : о литературном творчестве Радована Зоговича : сборник докладов научной конференции, Подгорица, 12. июня 2007. года. - На прел. стр.: Скуп одржан поводом стогодишњице рођења. - Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Стр. 151-185: Био-библиографски прилог о аутору / Петар Зоговић.

ISBN 978-86-7215-204-3 (брош.)

821.163:929 Zogović, R.(082)

COBISS.CG-ID 12507408

213

VEŠOVIĆ, Marko
    Jezik u poeziji Radovana Zogovića / Marko Vešović. - Sarajevo : Buybook ; Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2008. - 447 str. ; 23 cm

ISBN 978-9958-30-016-5

821.163.41.09-1

COBISS.CG-ID 17046278

214

VUČKOVIĆ, Radovan
    Поетска пројеклција : Књажеске канцеларије / Радован Вучковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 69-81 ; 24 цм

Зусамменфассунг. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512405478

215

VUKOVIĆ, Nenad
    Књижевно дјело и језички стандард / Ненад Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 135-139 ; 24 цм

Суммары. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512404710

216

ZOGOVIĆ, Milena
    FPGA bazirani koprocesor za ekstrakciju teksturalnih karakteristika : magistarski rad / Milena Zogović ; [mentor Radovan Stojanović ; komisija za ocjenu rada Srđan Stanković, Radovan Stojanović, Veselin Ivanović]. - Podgorica : [s. n.], 2008 ([s. l. : s. n.]). - 104 lista ; 29 cm

Bibliografija: list 99-104. - umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Elektrotehn. fak., 2008, Podgorica

621.391:004.4(043.2)

COBISS.CG-ID 3813901

217

ZOGOVIĆ, Petar
    Био-библиографски прилог о аутору / Петар Зоговић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008. - Стр. 151-185 ; 24 цм

Библиографске напомене уз текст. - П.о.: Ријеч и вријеме: о књижевном стваралаштву Радована Зоговића, зборници радова са научног скупа ; књ. 86. Одјељење умјетности ; књ. 28.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 512406758

218

ЗОГОВИЋ, Радован
    Дошљаци - пјесме Али Бинака / Радован Зоговић

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - Год. 38, бр. 2 (2008), стр. 289-307.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 13997072

219

ЗОГОВИЋ, Радован
    Spornik : izbor iz poezije Radovana Zogovića urađen povodom stogodišnjice rođenja ovog pjesnika / Radovan Zogović ; (autor izbora i predgovora : Borislav Jovanović). - Podgorica : Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2009 (Cetinje : IVPE). - 172 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 3. Odjeljenje za književnost i jezik)

Tiraž 500. - Str. 7-22: Zogovićevski put u poeziju - lirika jezika, zemlje i melanholije / Borislav Jovanović. - Radovan Zogović: auto-bibliografski podaci: str. 166-167. - O autoru ovog izbora: Borislav Jovanović: str. 168. - Bibliografija: str. 165

ISBN 978-86-85779-14-5 (karton.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 13698320

220

ЈОКИЋ, Бранко
    Зоговићев гроб / Бранко Јокић

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - Бр. 1 (2009), стр. 211-232.

821.163.4:929Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 15157264

221

СИМУНОВИЋ, Влатко
    "Дошљаци пјесме Али Бинака" на три језика : поема Радована Зоговића објављена у Приштини / В. С.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - Год. 65, бр. 15580 (24. април 2009), стр. 13.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 14606608

222

СИМУНОВИЋ, Влатко
    Језик у поезији Радована Зоговића : студија Марка Вешовића у издању ОКФ-а / В. С.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - Год. 64, бр. 15523 (25. фебруар 2009), стр. 12.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 14413072

223

СИМУНОВИЋ, Влатко
    Спорник : изабрана поезија Радована Зоговића у издању ДАНУ / В. С.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - Год. 65, бр. 15690 (17. август 2009), стр. 11.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 15047440

224

ЦЕРОВИЋ, Рајко
    Изнова прочитани Зоговић : поводом стогодишњице рођења : Радован Зоговић, Спорник, аутор избора и предговора Борислав Јовановић / Рајко Церовић

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - Год. 65, бр. 15716 (12. септембар 2009), стр. 20.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 14980368

225

ZOGOVIĆ, Radovan
    Spornik : izbor iz poezije Radovana Zogovića urađen povodom stogodišnjice rođenja ovog pjesnika / Radovan Zogović ; (autor izbora i predgovora : Borislav Jovanović). - Podgorica : Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2009 (Cetinje : IVPE). - 172 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 3. Odjeljenje za književnost i jezik)

Tiraž 500. - Zogovićevski put u poeziju - lirika jezika, zemlje i melanholije / Borislav Jovanović: str. 7-22. - Radovan Zogović : auto-bibliografski podaci: str. 166-167. - O autoru ovog izbora : Borislav Jovanović: str. 168. - Bibliografija: str. 165.

ISBN 978-86-85779-14-5 (karton.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 2048628816

226

ZOGOVIĆ, Radovan
    Voćka na udarcu / Radovan Zogović ; izabrao Marko Vešović. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2009 (Cetinje : IVPE). - 288 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Napomene: str. 259-272. - Bio-bibliografska bilješka: str. 275-280.

ISBN 978-86-85747-23-6 (broš.-meke korice)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Зоговић Р.
016:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 15145488

227

ЗОГОВИЋ, Радован
    Internacija Crne Gore / Radovan Zogović

У: Crnogorski glasnik (Zagreb). - ISSN 1332-4977. - God. 11, br. 61 (januar-februar 2010), str. 42.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 17263632

228

ЈОКИЋ, Бранко
    Мечкари и чојство : [о Радовану Зоговићу] / Бранко Јокић

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - Год. 66, бр. 15902 (20. март 2010), стр. 4.

821.163.4(091)

COBISS.CG-ID 16714768

229

МАЈАКОВСКИ, Владимир Владимирович, 1893-1930
    Песме и поеме / Владимир Мајаковски ; избор Витомир Вулетић ; [превели Божо Булатовић... [и др.]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2010 (Нови Сад : Daniel print). - XI, 313 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Источно небо. коло 1 ; 4)

Кор. и хрпт. ств. насл.: Изабране песме. - Ауторова слика на корицама. - Владимир Мајаковски / Миливоје Јовановић: стр. III-XI. - Селективна библиографија дела Владимира Владимировича Мајаковског објављених на српском језику / Г.[Гордана] Ђ.[ Ђилас]: стр. 305-309.

ISBN 978-86-7954-060-7 (картон са омотом)

821.161.1-1
821.161.1.09 Мајаковскиј В. В.
012 Мајаковски В. В.

COBISS.CG-ID 256306951

230

ZOGOVIĆ, Radovan
    Sister / Radovan Zogović; preveo: Dragan Vugdelić

У: Stvaranje (Podgorica). - ISSN 0039-422X. - Br. 1 (2010), str. 48-54.

821.163.4-32

COBISS.CG-ID 18726928

231

ЗОГОВИЋ, Радован
    Internacija Crne Gore / Radovan Zogović

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - God. 40, br. 1-2 (2011), str. 386-388.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 39350032

232

ЈОКИЋ, Бранко
    Radovan Zogović : skica za portret / Branko Jokić

У: Quest (Podgorica). - ISSN 1800-8593. - Br. 2 (2011), str. 33-54.

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 20303888

233

БОШКОВИЋ, Велизар
    Животна и ратна вртложја у роману "Кожух с пола рукава" Радована Зоговића / Велизар Бошковић. - Summary.

У: Литература слободарских визија / редакциони одбор Жарко Ђуровић, Синиша Јелушић, Момир М. Марковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2012. - (Научни скупови ; књ. 110. Одјељење умјетности ; књ. 37). - ISBN 978-86-7215-288-3. - Стр. 201-218

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 512731622

234

ЗОГОВИЋ, Радован
    Žilama za kamen / Radovan Zogović ; [priredio Branko Banjević]. - Podgorica : Matica crnogorska : Pobjeda, 2012 (Kraljevo : ADM Grafika). - 112 str. : slika autora ; 21 cm. - (Crnogorska književnost : antologije)

Tiraž 3000. - Crnogorska moderna / Branko Banjević: str. 103-109. - Bio-bibliografske bilješke: str.111-112.

ISBN 978-86-84013-49-3 (Matica crnogorska)
ISBN 978-86-309-0354-0 (Pobjeda)
ISBN 978-86-309-0375-5 (za ediciju)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 19957008

235

СИМУНОВИЋ, Влатко
    Pjesme prkosa uz Pobjedu : knjiga Radovana Zogovića "Žilama za kamen" od dans u prodaji / Vlatko Simunović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 68, br. 16663 (3. maj. 2012), str. 13.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 21553168

236

    CRNOGORSKA moderna : Risto Ratković, Mirko Banjević, Radovan Zogović, Janko Đonović, Stefan Mitrović, Aleksandar Leso Ivanović / [priredio] Branko Banjević. - Podgorica : Matica crnogorska, 2012 (Kraljevo : ADM grafika). - 419 str. : slike autora ; 21 cm. - (Antologija / Matica crnogorska, Podgorica)

Prema HOST-u, ovo je 2. izd. - Tiraž 1000. - Crnogorska moderna / Branko Banjević: str. 397-408. - Bio-bibliografske bilješke [o autorima]: str. 409-419. - Sadrži: Ponoć mene / Risto Ratković. Pobune uma / Mirko Banjević. Žilama za kamen / Radovan Zogović. Crnci i Crnogorci / Janko Đonović. Snijeg i more / Stefan Mitrović. Ljudi sjenke / Aleksandar Leso Ivanović.

ISBN 978-86-84013-52-3 (karton.)

821.163.4(497.16)-1(082)

COBISS.CG-ID 20299536

237

    POETIKA Montenegrina : crnogorska poezija XX vijeka / [priredio i dodatne tekstove napisao] Bogić Rakočević. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum : Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević", 2012 (Cetinje : IVPE). - 391 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Tradicionalno i moderno: str. 3-17. - Kratak prikaz uz poeziju zastupljenih autora. - Biografski podaci [priređivača]: str. 395. - Sadržaj: Risto Ratković, Mirko Banjević, Janko Đonović, Stefan Mitrović, Radovan Zogović, Aleksandar Leso Ivanović, Dušan Kostić, Vojislav Vulanović, Sreten Perović, Jevrem Brković, Milo Kralj, Milika Pavlović, Blažo Šćepanović, Vitomir Vito Nikolić, Gojko Janjušević, Milo Bošković, Miroslav Đurović, Ratko Vujošević, Marko Vešović, Mladen Lompar, Slobodan Vukanović, Radojica Bošković, Miodrag Vuković, Momir Marković, Ljubomir Đurković, Milorad Popović, Balša Brković, Aleksandar Bečanović, Pavle Goranović.

ISBN 978-86-85747-51-9 (Отворени културни форум; брош.)
ISBN 978-86-7079-126-8 (Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević")

821.163.4.09(497.16)-1"19"(082)

COBISS.CG-ID 20953872

238

ZOGOVIĆ, Radovan
    Žilama za kamen / Radovan Zogović ; [priredio Branko Banjević]. - Podgorica : Matica crnogorska : Pobjeda, 2012 (Kraljevo : ADM Grafika). - 112 str. : slika autora ; 21 cm. - (Crnogorska književnost : antologije)

Tiraž 3000. - Crnogorska moderna / Branko Banjević: str. 103-109. - Bio-bibliografske bilješke: str.111-112.

ISBN 978-86-84013-49-3 (Matica crnogorska)
ISBN 978-86-309-0354-0 (Pobjeda)
ISBN 978-86-309-0375-5 (za ediciju)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 2048486224

239

MARTINOVIĆ, Miraš
    Noć i vijek izolacije : sjećanje na pjesnika Radovana Zogovića (1907-2013)(II) / Miraš Martinović

У: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 9 (decembar, 2013), str. 212

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 24378384

240

MARTINOVIĆ, Miraš
    Posvećenik i klesar poezije : Radovan Zogović (1907-2013)(I) / Miraš Martinović

У: Komuna. - ISSN 1800-9379. - Br. 8 (oktobar, 2013), str. 184

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 24358416

241

МАРКОВИЋ, Василије, 1941-
    Полемички пичквајз Крлеже и Зоговића / Василије Марковић. - Београд : Књижевна уметничка заједница "Зенит", 2014 (Београд : Графос). - 227 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / [Књижевна уметничка заједница "Зенит"])

Ауторов портрет. - Тираж 500. - Биљешка о аутору --- : стр. 225-226. - Напомене и библиогрфске референце уз текст.

ISBN 978-86-81987-38-4 (картон)

821.163.42.09 Крлежа М.
821.163.41(497.16).09 Зоговић Р.
316.75:82(497.1)"19"

COBISS.CG-ID 206857996

242

МАРТИНОВИЋ, Мираш
    Poezija velikih poruka : (sto šest godina od rođenja pjesnika Radovana Zogovića) / Miraš Martinović

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - Br. 1 (2014), str. 89-96

821.163.4.09-1 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 8710669

243

ВИТЕЗОВИЋ, Милован, 1944-
    Вук наш насушни / Милован Витезовић. - Нови Сад : Православна реч, 2015 (Суботица : Ротографика). - 503 стр. : илустр. ; 27 cm

Ауторове слике. - Тираж 1 000. - Белешка о писцу: стр. 498-500. - С а д р ж а ј: О лицу и духу Караџића Вука, Јадранина, Стеванова сина, из Тршића / Сима Милутиновић Сарајлија (9). Биографија В. С. Караџића / Мина Караџић (11-13). Вук наш насушни / Милован Витезовић (16-200): 1. Дуго памћење народа (16-19); 2. Вук целом свету на знање (20-27); 3. Детињство Српског рјечника (28-31); 4. Кочина крајина (32-37); 5. Вукова Основна школа (38-41); 6. У Задужбини Браће Југовића (42-45); 7. Кад су се грабиле главе (46-53); 8. Заклети сведок историје (54-59); 9. Усталац Јадра (60-81); 10. Кад је љубио руку митрополиту Стратимировићу (82-89); 11. Школа какве Срби пре нигда нигде нису имали (90-99); 12. Вук почиње у Београду (100-105); 13. Кожа народа на ратном добошу (106-109); 14. Рашта оде у туђину, Вуче? (110-117); 15. Српски писатељ Вук (118-125); 16. Таковски Срби (126-133); 17. Српски рјечник (134-147); 18. Словенски хаџија (148-150); 19. Уз колено кнеза Милоша (152-157); 20. Господин Гете, господин Грим и доктор Вук (158-165); 21. Српска револуција (166-171); 22. Отпоздрав кнезу (172-175); 23. Црна Гора и Црногорци (178-181); 24. Путовања ка победи (182-191); 25. Признање будућности (192-200). - Писмо кнезу Милошу Обреновићу / Вук Стефановић Караџић (202-209). Хронолошки преглед Вукових путовања и бављења у појединим местима (210-212). - Милован Витезовић (214-255): Заштитно име које је понео Караџић и мотив хромог Вука у српској митологији (214-218); Митолошки и антички мотиви у делу и животу Вука Караџића (220-223); Вук и Црни Ђорђије (226-237); Вук, господин великог поверења (238-240); Слово о Вуку, народу и језику (242-243); Јунак Вукове победе (244- 245); "Не може се сунце дланом заклонити" (248-250); Његош, владика српског песништва (252-255). - Зоран Глушчевић (258-287): Превазиђена граница стварног : поводом телевизијске серије о Вуку (258-269); Серија "Вук Караџић" (270-287). Бој на Мишару (290-292). - Савременици о Вуку (294-319): Измаил Иванович Срезњевски : Вуково казивање Срезњевском 1943. године (296-299): Како је изгледао Вук (296); Које је језике говорио Вук и како је причао (296); Вукова младост у народу (297); Како је изгледао Вуков стан (297); Како је Вук постао књижевник (298-299). Извештај бечкој полицији / Цензор Копитар (300-301). Како сам научио српски језик / Валентин Скерохол Мајаковски (302-303). Најученији тадашњи Србин / Леополд Ранке (304-305). Некоја о Бранку и Вуку / Јован Илић (306-307). Вук, Бранко И ђура / Мина Караџић (308-311). Словенски балови / Лудвиг Аугуст Франкл (312). О Вукову дому / Ристо Михаиловић (313). Са Вуком за манастирском софром / Ђорђе Рајковић (314-317). Стари Вук трагом детињства / Милан Ђ. Милићевић (318-319). - О Вуку и делу (320-413): Писменица сербскога језика (Беч 1814.) / Кермек (Бартоломеј) Копитар (322-323). Књижевне прилике у Србији / Тихомир Р. Ђорђевић (324-325). Јакоб Грим (326-331): Изворне српске песме (326-329); Грим-Гетеу (330); Гете-Гриму (331). Разговор са Гетеом о српским песмама / Екерман (332-333). Станислав Винавер (334-337): Гетеова занесеност српском поезијом (334-335); Велики дани српске народне поезије у Немачкој (336-337). Господин Грим, господин Гете и господин Вук / Манфред Јенихен (338-341). Љубомир Стојановић (342-343): Шта Европа зна о Србима (342); Први писац савремене историје (343). Богатство народног језика / Милорад Панић Суреп (344). Вукова 1847. година / Стојан Новаковић (346-351). Неколико речи о певачима / Веселин Чајкановић (352).Филип Вишњић / Владан Недић (354-358). Почетак буне против дахија (357-363). Вуково тројство / Младен Лесковац (364). Вук и наш језик / Павле Ивић (366-369). Црногорци у Вуковој књизи / Павле Поповић (370-371). Црна Гора сматрала је Вука својим / Нико С. Мартиновић (372-373). Вук Стефановић Караџић и наше народне пословице / Мирослав Пантић (374-391). Вук - лексикограф / Голуб Добрашиновић (392-395). Вуков виши појам слободе / Милан Будимир (396). Вукови књижевни погледи / Мила Стојнић (398-401). Вук Караџић као историчар / Радован Самарџић (402-405). Вукове полемике са Хаџићем / Јаша М. Продановић (406-409). Херој мисли / Иво Андрић (410-413). - Одјеци о делима Вука Караџића (414-422): Три велика човека / Љубомир Недић (416). Вук у народној радионици / Андра Николић (418). Против филолошких догматичара / Јован Скерлић (420). Вук на вртоглавој висини / Александар Белић (422). - Песници славе Вука (424-460): Вуку Стефановићу / Лукијан Мушицки (426). Ода господину Вуку Стефановићу, списатељу рјечника српског, певана у Срему на ивањдан / Платон Атанацковић (426). Сонет I: Господину Вуку Стефановићу / Јевта Поповић (427). Ода г. Вуку Стефан. Караџићу / Стефан Стефановић (427). Др-у Вуку Стефановићу / Џон Бауринг (428). Стихови уз писмо Вуку Караџићу / Петар II Петровић Његош (428). Вук Стефановић Караџић / Станислав Јашовски (429). Из "Пута" / Бранко Радичевић (429). Пјесма на славу Вука Стефановића Караџића / Богдан Куретић (430). На парастосу Вука Ст. Караџића / Лаза Костић (430). За Вуком Стеф. Караџићем / Вук Поповић (431). Апотеоза / Ђорђе Малетић (432). Вијенац заслуга господину Вуку Караџићу скупитељу сербских народних пјесама / Милица Стојадиновић Српкиња (433). Вуку Стефановићу Караџићу о прослави стогодишњице његова порода / Аугуст Харамбашић (434). На новом гробу Вуковом / Јован Јовановић Змај (435). Химна / Алекса Шантић (435). Вуку Ст. Караџићу / Авдо С. Карабеговић (436). Вуку Ст. Караџићу / Радоје Рогановић (436). Вуку Ст. Караџићу / Осман Ђикић (437). Вукову праху / Риста Ј. Одавић (437). Вратио се кући песник--- / Иштван Хонти (438). Пред спомеником Вука Стефановића Караџића / Антон Фарчић (439). Вуку Караџићу / Антон Дебељак (439). Питалице / Десанка Максимовић (440). За Вука Ст. Караџића / Оскар Давичо (441). Вуков Рјечник / Гвидо Тартаља (442). Упознај Вука ! / Радоје Радовановић (443). Здравица за Вука Караџића / Мира Алечковић (444). Вукова напомена под текстом / Радован Зоговић (445). Вук Србији / Душан Костић (446). Химна Вуку Караџићу / Владимир Јовичић (447). Вук / Душан Радовић (448). Вук / Миодраг Павловић (448). Трагови хромог Вука / Васко Попа (449). Тршић / Павле Павловић (449). Вага Вука Караџића / Љубомир Симовић (450). Песма дивљења / Гордана Тодоровић (451). Вукове победе / Изет Сарајлић (452). Вук Караџић / Ђоко Стојичић (452). Вукова Србија / Драгиша Пењин (453). Вук Караџић по други пут међу Србима / Михаило Ћуповић (454-455). Вук са онога свијета / Драгомир Брајковић (456-457). Вукова штула / Божидар Тимотијевић (458). Вуку Стефановићу Караџићу писмо / Љубивоје Ршумовић (458). Безнародна пјесма / Ђорђо Сладоје (459). Вучја тужбалица / Матија Бећковић (459). Копитар Вуку / Милован Витезовић (460). - Стеријин пут у Србе / Милован Витезовић (464-471). - Општи поглед на Вуков рад (472-497): Општи поглед на Вуков рад / Љубомир Стојановић (474-491). После свега / Милован Витезовић (492-497). Белешка о писцу (498-501). Запис приређивача (502). Благодарност (503).

ISBN 978-86-83903-73-3 (кожа)

821.163.41.09 Karadžić V. S.

COBISS.CG-ID 288339207

244

МУЧАЛИЦА, Росанда
    Veče poezije Radovana Zogovića u "Karveru" / R. M.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18005 (5. februar 2016), str. 21.

821.163.4:06.07

COBISS.CG-ID 30035984

245

ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
    Jedino u jeziku Zogović je bio među svojima : univerzitet "Donja Gorica" obilježio Dan pobunjenika / A. Đ.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18081 (21. april 2016), str. 17.

821.163.4:929Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 31074320

246

ЂОРОЈЕВИЋ, Адријана
    Velikan kojega je samo poezija čuvala od zaborava : književno veče posvećeno Radovanu Zogoviću održano u Biblioteci "Radosav Ljumović" / A. Đ.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18090 (30. april, 1. i 2. maj 2016), str. 16.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 30710544

247

ЗОГОВИЋ, Радован
    [Pjesme] / Radovan Zogović. - Sadrži: Pjesma sedma; Pismo o vozu i Pjesma prva.

У: Mozaik (Bijelo Polje). - ISSN 1800-6582. - God. 12, br. 47 (2016), str. 13-15.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 31364112

248

KALEZIĆ-Đuričković, Sofija
    Поетика Радована Зоговића / Софија Калезић-Ђуричковић

У: Гласник (Народна библиотека "Радосав Љумовић" Подгорица). - ISSN 0354-799X. - God. 20, br. 24 (2016), str. 155-165

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 33611536

249

POPOVIĆ, Nikola
    Crnogorska poezija u interpretaciji Miroslava Đurovića / Nikola Popović. - Начин приступа (URL): http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2017/01/LM18.pdf. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 388-391. - Rezime ; Summary.

У: Lingua Montenegrina (Cetinje). - ISSN 1800-7007. - God. 9/2, br. 18 (2016), str. 369-391

821.163.09-1

COBISS.CG-ID 7659277

250

    VEČE posvećeno Radovanu Zogoviću u Narodnoj biblioteci

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 72, br. 18088 (28. april 2016), str. 21.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 30679824

251

ЂУКАНОВИЋ, Јелена
    Besmrtni spornik : U Nacionalnoj biblioteci obilježeno je 110 godina od rođenja Radovana Zogovića

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18591 (28. septembar 2017), str. 21.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 34677520

252

ЗОГОВИЋ, Мирка
    Na (ne)prilike se dijete navikne : Mirka Zogović o životnoj i pjesničkoj drami svog oca Radovana Zogovića / Vlatko Simunović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18490 (18. jun 2017), str. 13.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 33414928

253

ЗОГОВИЋ, Радован
    Došljaci : pjesme Ali Binaka / Radovan Zogović ; priredio Safet Hadrović Vrbički

У: Avlija (Rožaje). - ISSN 1800-8658. - God. 8, br. 15 (2017), str. 33-45.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 35196176

254

ЗОГОВИЋ, Радован
    Došljaci : pjesme Ali Binaka / Radovan Zogović = Ardhësit : Këngët e Ali Binakut / Radovan Zogoviq. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva = Podgoricë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, 2017 (Podgorica : Grafo Group). - 66 str. : ilustr. ; 29 cm

Tekst uporedo na crnogorskom i alb. jeziku. - Tiraž 500

ISBN 978-86-303-2058-3 (tvrdi povez)

821.163.41-1

COBISS.CG-ID 34166544

255

ЗОГОВИЋ, Радован
    Pjesma peta / Radovan Zogović. - Sadrži i: Pjesma šesta ; Pjesma sedma.

У: Mozaik (Bijelo Polje). - ISSN 1800-6582. - God. 14, br. 53 (2017), str. 12-13.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 35302416

256

НИКИТОВИЋ, Јован
    Njegoševu nagradu dodijeliti Zogoviću : grupa intelektualaca uputila pismo premijeru i članovima žirija za nacionalno priznanje / J. N.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18507 (5. jul 2017), str. 20 -21.

821.163.4:929Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 34205712

257

НИШАВИЋ, Благоје
    [Pjesme] / Blagoje Nišavić. - Sadrži: Sanjam djeda; Marko Miljanov; Radovan Zogović.

У: Avlija (Rožaje). - ISSN 1800-8658. - God. 8, br. 15 (2017), str. 267-269.

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 35241744

258

СИМУНОВИЋ, Влатко
    Prećutan ali ne i ućutan : predavanjem Pavla Goranovića CANU obilježila 110 godina od rođenja Radovana Zogovića / V. S.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18478 (6. jun 2017), str. 16-17.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 33310224

259

СПАСИЋ, Сара
    Omaž Radovanu Zogoviću / Sara Spasić

У: Godišnjak (Matica crnogorska). - ISSN 0354-5458. - (2016/2017), str. 176-178

82:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 36942352

260

ЦЕРОВИЋ, Рајко
    Poezija koja je raskošno probila ograničenja : pogledi: tri "neoprostiva greha" Radovana Zogovića / Rajko Cerović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18506 (4. jul 2017), str. 20.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 34202384

261

MARTINOVIĆ, Miraš
    Poezija postajanja i postojanja / Miraš Martinović

У: Quest (Podgorica). - ISSN 1800-8593. - No. 11 (2017), str. 11-21

821.163.4.09-1 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 36240144

262

    NACIONALNA biblioteka obilježava 110 godina od rođenja Zogovića

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18589 (26. septembar 2017), str. 20.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 34670352

263

    PREDAVANJE Pavla Goranovića u CANU

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 73, br. 18477 (5. jun 2017), str. 13.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 33287184

264

RADOJEVIĆ, Danilo
    Naknadne osude knjige kritika Na poprištu Radovana Zogovića / Danilo Radojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract.

У: Matica (Cetinje). - ISSN 1450-9059. - God. 18, br. 72 (2017), str. 169-188

821.163(497.16)

COBISS.CG-ID 8219661

265

ZOGOVIĆ, Radovan, 1907-1986
    Pjesme nepokorne : izbor iz poezije / Radovan Zogović ; priredio Miraš Martinović ; urednik Jevrem Brković. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2017 (Podgorica : Pro File). - 251 str. : slika autora ; 24 cm. - (Posebna izdanja : (Monografije i studije) / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 139. Оdjeljenje umjetnosti ; knj. 36)

Доступно и на: https://canupub.me/knjiga/pjesme-nepokorne/. - Na spor. nasl. str.: Unyielding poems. - Tiraž 150. - Str. 7-17: Poezija postajanja i postojanja / Miraš Martinović. - Str. 213-215: Bio-bibliografska bilješka / R.[Radovan] Z.[Zogović]. - Bilješke i komentari: str. 219-229. - Str. 233-242: Rekli su o Zogoviću / Koča Popović ... [et al.]. - Recenzenti: Niko Martinović, Jevrem Brković.

ISBN 978-86-7215-417-7 (karton)

821.163.4-1
821.163.4.09 Zogović R.

COBISS.CG-ID 34326288

266

ВЛАХОВИЋ, Миодраг
    Treba da ima našu pažnju i pamćenje : uz godišnjicu smrti Radovana Zogovića / Miodrag Vlahović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 75, br. 19042 (5. januar 2019), str. 14.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 38305296

267

МАЛДИНИ, Слободан, 1956-
    Istorija srpske umetnosti : XVIII-XXI vek / Slobodan Maldini. - Beograd : Knjiga komerc, 2018 (Beograd : Knjiga komerc). - 847 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 3.000. - Str. 844: "Istorija srpske umetnosti, XVIII - XXI vek" autora Slobodana Maldinija / Zoran Manević. - Str. 845: Preporuka i recenzija knjige / Zoran Lazović. - Beleška o autoru: str. 846. - Rečnik pojmova: str. 810-816. - Registar. - Iz sadržaja: Uvršteni i crnogorski umjetnici članovi CANU: Burić Anka, Đurić Miodrag Dado, Filipović Branko Filo, Omčikus Petar(inostrani član), Popović Dimitrije (inostrani član), Stanić Vojo, Vušković Miloš i Zogović Radovan.

ISBN 978-86-7712-430-4 (tvrdi povez)

7(497.11)"17/20"

COBISS.CG-ID 514488550

268

РАДОМАН, Александар
    Doprinos Radovana Zogovića crnogorskoj književnoj istoriografiji / Aleksandar Radoman. - slika R. Zogovića. - Доступно и на: http://www.maticacrnogorska.me/files/76/17%20aleksandar%20radoman.pdf. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 385-386. - Abstract.

У: Matica (Cetinje). - ISSN 1450-9059. - God. 19, br. 76 (2018), str. 357-386

821.163.4.09 Зоговић. Р.

COBISS.CG-ID 8555533

269

РАДОМАН, Александар
    Savremena književna montenegristika : utemeljivači / Aleksandar Radoman. - Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2018 (Podgorica : Golbi). - 426 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Biblioteka Montenegrina ; knj. 23)

Tiraž 300. - Predgovor: str. 7-12. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 381-408 i uz svaki rad. - Registar. - Sadržaj: Str. 13-42: Radovan Zogović ; Str. 43-58: Ratko Đurović ; Str. 59-74: Radoje Radojević ; Str. 75-100: Milorad Stojović ; Str. 101-132: Krsto Pižurica ; Str. 133-163: Radoslav Rotković ; Str. 165-185: Slobodan Tomović ; Str. 187-209: Slobodan Vujačić ; Str. 211-232: Sreten Perović ; Str. 233-256: Danilo Radojević ; Str. 257-286: Novak Kilibarda ; Str. 287-315: Vojislav P. Nikčević ; Str. 317-335: Vojislav Minić ; Str. 337-356: Milorad Nikčević ; Str. 357-380: Božidar Pejović.

ISBN 978-9940-40-026-2 (karton.)

821.163.4:929"19"

COBISS.CG-ID 36988688

270

РАКОЧЕВИЋ, Тијана
    Estetske, stilske i kulturne paradigme u odabranoj poeziji Radovana Zogovića : magistarski rad / Tijana Rakočević. - Nikšić : [T. Rakočević], 2018. - 69 listova ; 30 cm

Mentor Vesna Vukićević Janković. - Komisija za odbranu rada: Vesna Vukićević Janković, Ljiljana Pajović Dujović, Dušanka Popović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 64-69. - Izvod rada; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Filološki fak., Nikšić.

821.163.4.09-1(043.2)

COBISS.CG-ID 8467981

271

ЋЕТКОВИЋ, Светлана
    Пјесме непокорне : промовисан избор из пјесништва Зоговића у ЦАНУ / С. Ћ.

У: Дан (Подгорица). - ISSN 1450-7943. - Год. 20, бр. 6976 (27. јун 2018), стр. XII.

821.163.4-1.09

COBISS.CG-ID 37947408

272

ХОЏИЋ, Зувдија
    Etika u funkciji estetike, estetika u funkciji etike : Radovan Zogović, "Pjesme nepokorne", CANU, 2018 / Zuvdija Hodžić

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 74, br. 18856 (28. jun 2018), str. 18.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 37004816

273

CEROVIĆ, Rajko
    Čudesne metafore i nevjerovatne rime : riječ više: "Pjesme nepokorne", izbor iz poezije Radovana Zogovića / Rajko Cerović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 74, br. 18752 (12. mart 2018), str. 12.

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 35548432

274

GORANOVIĆ, Pavle
    Savremeni Ali Binak i pjesme Opravdanja : uz dvojezično izdanje poeme "Došljaci - pjesme Ali Binaka" / Ardhësit - kengët e Ali Binaku, izdanje ZUNS-a, Podgorica / Pavle Goranović

У: Ars (Cetinje). - ISSN 0352-6739. - God. 15, br. 4 (2018), str. 201-202

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 38163984

275

    POEZIJA članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti / [priredio Pavle Goranović ; urednik Pavle Pejović]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2018 (Podgorica : Golbi Print). - 439 str. : ilustr. ; 28 cm. - ([Posebna izdanja] : Monografije i studije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 148. Оdjeljenje umjetnosti ; knj. 39)

Доступно и на: https://canupub.me/knjiga/poezija-clanova-crnogorske-akademije-nauka-i-umjetnosti/. - Str. 5-[8]: Knjiga sažimanja / Pavle Goranović. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 421-430. - Zastupljeni pjesnici: Janko Đonović, Mihailo Lalić, Đuza Radović, Esad Mekuli, Radonja Vešović, Radovan Zgović, Dušan Kostić, Ćamil Sijarić, Čedo Vuković, Blaže Koneski, Miroslav Krleža, Stevan Raičković, Žarko Đurović, Slobodan Kalezić, Zuvdija Hodžić, Jevrem Brković, Tonko Maroević.

ISBN 978-86-7215-447-4 (karton.)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 37162768

276

RADOJEVIĆ, Danilo
    Naknadne osude knjige kritika "Na poprištu" Radovana Zogovića / Danilo Radojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

У: Cetinjski filološki dani I / [urednik Novica Vujović]. - Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2018. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 12). - ISBN 978-9940-40-023-1. - Str. 741-756

821.163.4.09

COBISS.CG-ID 8571149

277

    RADOVAN Zogović : (1907-1986). - slika autora. - Sadržaj: Biografija ; Poezija: Instukcija maslini, Došljaci - Pjesme Ali Binaka (pjesma prva, peta, sedma, deveta), Starac i more, Jablan pred prozorom, Daleko od Mirke vjeverici, Hikmetov jablan, Maloj Mirki, Pisac i život, Čarolija snijega, Naknadno o ljubavi, Ne čitaš na radiju, nema te na ulici, Ti snovi, ti snovi, dominika, Ne umiri prije no umreš, Kula ćutanja, Noć skuplja vijeka ; Izvodi iz kritika: Vasilije Kalezić (Poezija Radovana Zogovića), Danilo Radojević (Intelektualno i emotivno jezgro pjesme), Miroslav Đurović (Poezija Radovana Zogovića), Milosav Babović (Istorija i poezija u Zogovićevoj "Knjažeskoj kancelariji"), Radovan Vučković (Artistička svojstva pesama Radovana Zogovića), Miodrag Petrović (Nasilje i otpori nasilju u poeziji Radovana Zogovića), Slobodan Kalezić (Bogatstvo i vrijednost književnog opusa Radovana Zogovića), Marko Vešović ( Zogovićeva metafora).

У: Poezija članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti / [priredio Pavle Goranović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2018. - ([Posebna izdanja] ; knj. 148. Оdjeljenje umjetnosti ; knj. 39). - ISBN 978-86-7215-447-4. - Str. 127-159

821.163(497.16)-1

COBISS.CG-ID 514519526

278

ВИНЦА, Агим
    Bardi i fjalës që s'vdes : fjalë rasti në përurimin e librit "Ardhësit. Këngët e Ali Binakut" (botim trigjuhësh: malazezisht, shqip, anglisht) të Radovan Zogoviqit / Agim Vinca

У: Kod (Podgorica). - ISSN 1800-9271. - Br. 16 (2019), str. 136-140

821.163.4.09-1

COBISS.CG-ID 40419344

279

ЗОГОВИЋ, Радован
    Bilješke o Andriću / Radovan Zogović

У: Ars (Cetinje). - ISSN 0352-6739. - God. 35, br. 1/2 (2019), str. 151-191

821.163.4.09Андрић И.

COBISS.CG-ID 13137156

280

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Izabrana djela. T. 1, Poezija / Radovan Zogović ; priredili Pavle Goranović, Maja Malbaški, Tijana Rakočević. - Podgorica : CID : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2019 (Zemun : Birograf). - 423 str. : slika autora ; 25 cm. - (Biblioteka Izabrana djela)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 415-416.

ISBN 978-86-495-0518-6 (CID)
ISBN 978-86-303-2284-6 (ZUNS)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 39177744

281

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Izabrana djela. T. 3, Postajanje i postojanje / Radovan Zogović ; priredila Mirka Zogović. - Podgorica : CID : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2019 (Zemun : Birograf). - 421 str. : slika autora ; 25 cm. - (Biblioteka Izabrana djela ; t. 3)

Tiraž 300. - Biografija: str. 419-420.

ISBN 978-86-495-0520-9 (CID)
ISBN 978-86-303-2286-0 (ZUNS)

821.163.4-94

COBISS.CG-ID 39183888

282

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Izabrana djela. T. 2, Proza / Radovan Zogović ; priredili Pavle Goranović, Maja Malbaški, Tijana Rakočević. - Podgorica : CID : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2019 (Zemun : Birograf). - 419 str. : slika autora ; 25 cm. - (Biblioteka Izabrana djela ; t. 2)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 419.

ISBN 978-86-495-0519-3 (CID)
ISBN 978-86-303-2285-3 (ZUNS)

821.163.4-3

COBISS.CG-ID 39178256

283

GORANOVIĆ, Pavle
    Savremeni Ali Binak i pjesme opravdanja = Ali Binaku i përhershëm dhe këngët e arsyetimit : uz 110. godišnjicu rođenja Radovana Zogovića i 80. godišnjicu objavljivanja poeme Došljaci - pjesme Ali Binaka : në 110-vjetorin e lindjes së Radovan Zogoviqit dhe 80-vjetorit të botimit të poemës Ardhësit - këngët e Ali Binakut / Pavle Goranović

У: Kod (Podgorica). - ISSN 1800-9271. - Br. 16 (2019), str. 9-14

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 40413968

284

HODŽIĆ, Zuvdija
    Jedan i jedinstveni Zogović / Zuvdija Hodžić

У: Kod (Podgorica). - ISSN 1800-9271. - Br. 16 (2019), str. 28-29

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 40414480

285

ВУЛАЈ, Леонора
    Poema "Ardhësit -këngët e Ali Binakut" të Radovan Zogoviq / Leonora Vulaj. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 97.

У: Fokalizator. - ISSN 2661-2550. - God. 3, br. 7/8 (2020), str. 97-118

821.163.4.09Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 18771460

286

ЕРЈАВШЕК, Драгана
    Ispoštovana piščeva "posljednja ruka" : sabrana djela Radovana Zogovića u izdanju CID-a i ZUNS-a / D. E.

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 76, br. 19465 (24. januar 2020), str. 19.

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 14159364

287

ЕРЈАВШЕК, Драгана
    O slobodi, toleranciji i antifašizmu : konkurs za dodjelu nagradu "Radovan Zogović" u okviru manifestacije posvećene velikom piscu / D. Erjavšek

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 76, br. 19619 (30 . jun 2020), str. 14-15.

821.163.4:06.068

COBISS.CG-ID 14578948

288

ЕРЈАВШЕК, Драгана
    "Skup interesa nekorisnih ljudi ili nešto vrijedno robije" : (kratak osvrt na poeziju Radovana Zogovića o španskom građanskom ratu) / Dragana Erjavšek. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 91.

У: Fokalizator. - ISSN 2661-2550. - God. 3, br. 7/8 (2020), str. 91-93

821.163.4.09Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 18740484

289

РАДОВАНОВИЋ, Анђела
    Svevremeni gutljaj vode na izvorištu krša / Anđela Radovanović. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 89.

У: Fokalizator. - ISSN 2661-2550. - God. 3, br. 7/8 (2020), str. 89-90

821.163.4.09Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 18740228

290

РАДОЈИЧИЋ, Горан
    Зоговићеве "Смрти Марта Кржанића" или вјечити црногорски страх од пасјег живота / Горан Радојичић. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 95.

У: Fokalizator. - ISSN 2661-2550. - God. 3, br. 7/8 (2020), str. 95-96

821.163.4.09Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 18770692

291

РАДОМАН, Александар
    Doprinos Radovana Zogovića crnogorskoj književnoj istoriografiji / Aleksandar Radoman. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 73. - Bibliografija: str. 84.

У: Fokalizator. - ISSN 2661-2550. - God. 3, br. 7/8 (2020), str. 73-84

821.163.4.09Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 18739460

292

ТРАВАНЧИЋ, Мелида
    Svijet pomjeren ratom u romanu "Kožuh s pola rukava" Radovana Zogovića / Melida Travančić. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 85.

У: Fokalizator. - ISSN 2661-2550. - God. 3, br. 7/8 (2020), str. 85-88

821.163.4.09-31

COBISS.CG-ID 18739716

293

ХОЏИЋ, Зувдија
    Vrijedi uspravno živjeti : prilog o velikom književniku: o Radovanu Zogoviću, lično, sasvim lično / Zuvdija Hodžić

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 76, br. 19701 (21. septembar 2020), str. 12.

821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 15836676

294

    NAJBOLJA pjesma Ane Janković : odabrani dobitnici pjesničkog priznanja "Radovan Zogović", festival uskoro u Kolašinu

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 76, br. 19662 (13. avgust 2020), str. 13.

821.163.4:06.068

COBISS.CG-ID 14628356

295

    PROZA članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti / [priredio Pavle Goranović ; saradnice na projektu Vera Đukanović, Maja Malbaški ; urednik Pavle Pejović]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2020 (Podgorica : Golbi print). - 715 str. : fotogr. ; 28 cm. - (Edicija [Posebna izdanja] : Monografije i studije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 161. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 41)

II tom ------> kolofon. - Tiraž 150. - Knjiga raznolikosti / Pavle Goranović: str. 5-7. - Bilješke uz tekst. - Biografija uz izbor iz djela svakog autora. - Recenzenti: Jevrem Brković, Radomir V. Ivanović. - Bibliografija: str. 701-710. - Zastupljeni pisci: Janko Đonović, Mihailo Lalić, Radonja Vešović, Radovan Zgović, Vlado Strugar, Dušan Kostić, Ćamil Sijarić, Čedo Vuković, Veljko Kovačević, Blaže Koneski, Miroslav Krleža, Peko Dapčević, Stevan Raičković, Žarko Đurović, Zuvdija Hodžić, Mirko Kovač, Dimitrije Popović, Sreten Asanović, Jevrem Brković, Ismail Kadare.

ISBN 978-86-7215-477-1 (karton.)

061.12:929(497.16)
821.163.4-3
821.163.4.09-3

COBISS.CG-ID 15685124

296

ZOGOVIĆ, Radovan
    Крунисање Стевана Дечанског / Радован Зоговић

У: Токови (Ivangrad). - ISSN 0350-8366. - Br. 1 (2020), str. 276

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 16168452

297

ZOGOVIĆ, Radovan
    Radovan Zogović : (1907-1986). - slika autora. - Sadržaj: Biografija ; Kožuh s pola rukava : (odlomak) ; Prva smrt Marta Kržanića ; Izvodi iz kritika.

У: Proza članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti / [priredio Pavle Goranović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2020. - (Edicija [Posebna izdanja] ; knj. 161. Odjeljenje umjetnosti ; knj. 41). - ISBN 978-86-7215-477-1. - Str. 119-155

821.163(497.16)-3

COBISS.CG-ID 16285188

298

ЕРЈАВШЕК, Драгана
    Slavljen i osporavan za života i u smrti : navršilo se 35 godina od smrti crnogorskog književnika Radovana Zogovića / Dragana Еrjavšek

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 19805 (5. januar 2021), str. 12-13.

821.163.4:929 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 17075204

299

ЗОГОВИЋ, Радован, 1907-1986
    Artikulisana riječ / Radovan Zogović ; [priređivač i urednik izdanja Miraš Martinović ; ilustracije Dimitrije Popović]. - Podgorica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2021 (Podgorica : AP Print). - 202 str. : ilustr. ; 24 X 24 cm

Tiraž 500. - Str. 5-13: Riječ koja se ne da izbrisati / Miraš Martinović. - Str. 189-196: Napomene / R. Z. - Napomena priređivača: str. 197.

ISBN 978-86-7260-075-9 (tvrdi povez, karton sa omotom)

821.163.4-1

COBISS.CG-ID 17241348

300

ЦЕРОВИЋ, Рајко
    Kome to uopšte dolikuje da istupi ispred Lalića i Zogovića? : o teško razumljivom otporu prema crnogorskoj tradiciji i nacionalnoj svijesti / Rajko Cerović

У: Побједа (Титоград). - ISSN 0350-4379. - God. 77, br. 20068 (1. oktobar 2021), str. 16.

323.1(497.16)

COBISS.CG-ID 20692484

301

ĆUKOVIĆ, Aleksandar
    Иза Крлеже - Крлежа : истргнуто из предворја књижевности / Александар Ћуковић

У: Književni zapisi (Podgorica). - ISSN 1800-7481. - #Br. #2 (2021), str. 36-37

821.163.4.09 Крлежа М.
821.163.4.09 Зоговић Р.

COBISS.CG-ID 17939460
Регистар аутора

Регистар издавача

Стручни регистар

Извор: узајамна база података COBIB.CG/COBIB.CG, 23. 3. 2022