poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

tanja bakic h

Tanja Bakić je rođena 14. septembra 1981. Na anglističkoj katedri Univerziteta Crne Gore diplomirala je 2005. godine temom o muzici Doors-a, a potom i stekla stepen magistra književnih nauka na temi onostranog u poeziji Williama Blakea.

 Pjesnikinja, muzička i književna kritičarka, prevodilac.

Kao teoretičarka književnosti, autorka je vodećeg britanskog iinternacionalnog izdavača Bloomsbury, koji je i objavio njeno predavanje o Williamu Blakeu koje je održala u svjetski prestižnoj Tejt (Tate) galeriji u Londonu. Dobitnica je nagrade Srednjoevropske inicijative za književnost 2016, koja joj je dodijeljena na književnom festivalu Vilenica u Sloveniji. Dobitnica je stipendije Britanske asocijacije za istraživanja iz oblasti modernih humanističkih nauka sa sjedištem u Londonu. Rezidencijalno je boravila u više država, a bila je pozvani gost na brojnim internacionalnim književnim festivalima i umjetničkim bijenalima.

Od strane međunarodnog žirija istoričara umjetnosti bila je dva puta izabrana za crnogorskog predstavnika na Bijenalu umjetnika Evrope i Mediterana – Ankona (2013) i Milano (2015). Među mnogim antologijama u kojima su njeni stihovi uvršteni, izdvajaju se: Voix de la Méditerranée (La Passedu Vent, 2012), World Haiku (Tokyo: World Haiku Association, 2016), Capitals (New Delhi: Bloomsbury, 2016), Balkan Rose (Sofia: Hermes publishing, 2016), Balkan Poetry (London: Red Hand Books, 2017).


TANJA BAKIĆ - POSLJEDNJA CRNOGORSKA VIRDŽINA | NEKA DRUGA RIJEKA  (interpretira Varja Đukić)
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo