poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

svetlana kalezic h

Svetlana Kalezić Radonjić (Podgorica, 1980). Pjesnikinja, esejistkinja, književna kritičarka, univerzitetski profesor. Dobitnica je velikog broja književnih nagrada od kojih su, u domaćem kontekstu, najznačajnije „Blažo Šćepanović, „Risto Ratković“ i „Spasoje Pajo Blagojević“, a od internacionalnih nagrada – „Nosside“. Kao posebna izdanja objavila je sedam zbirki poezije (Iz ugla ruže (1995), Cveće nedeljne samilosti (1997), Pozni dažd (1998), Zauzdati bezdan (2002), El manuscrito del silencio (Havana, 2006 – na španskom jeziku), Algebra naricanja (2008), Uporedna gramatika stradanja i strasti (2009). Pored pisanja bavi se i rok muzikom. 

            


SVETLANA KALEZIĆ RADONJIĆ - MALA SAHRANA GLAVE | ARS POETIKA | RAĐANJE | ONA PIŠE  (interpretira Varja Đukić)
 
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo