poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

 

sreten perovic h

Akademik Sreten Perović (Gornja Gorica, Podgorica, 15. februara 1932), pjesnik, kritičar, istoričar literature, teatrolog, dramski autor, prevodilac, antologičar, publicist i enciklopedist, naučni savjetnik Leksikografskog zavoda Crne Gore...Višu realnu gimnaziju završio u Titogradu (1950), a Jugoslovensku i svjetsku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu (jan. 1956). Poezijom se javio kao sedamnaestogodišnjak, 1949. godine,  i za prvu objavljenu pjesmu dobio nagradu CKNO Crne Gore. Prvu zbirku stihova «Zvuci i daljine» objavio je 1951. godine u izdanju Književnog kluba studenata Beogradskog univerziteta. Za vrijeme studija  suorganizator je i saradnik kratkovjekog «Studentskog književnog lista» (1952), te jedan od pokretača i urednika književne revije  «Vidici» (1953) i predśednik Književnog kluba studenata Beogradskog univerziteta (1954).

Po povratku u Crnu Goru radi kao profesor književnosti u titogradskoj Srednjoj tehničkoj školi (1956-1961); istovremeno je i glavni urednik časopisa «Susreti» (1957-1962). U titogradskom izdavačko-štamparskom preduzeću Grafički zavod je,  od januara 1963,  urednik više edicija i odgovorni urednik edicije «LUČA», antologijske biblioteke  crnogorske književnosti,  u kojoj su u 80-ak tomova objavljena najznačajnija djela klasične i savremene crnogorske književnosti. Od 1975. do (maja) 1981, Sreten Perović je odgovorni urednik i direktor Izdavačke djelatnosti NIO «Pobjeda», a zatim glavni urednik, zamjenik direktora (1981-1983) i direktor (1983-1991) Leksikografskog zavoda Crne Gore  i glavni urednik za oblast Kultura i prosvjeta u projektu Enciklopedije Crne Gore. Sedamdsetih i osamdesetih godina je tri puta komesar Jugoslovenske izložbe  na univerzalnim sajmovima knjiga u Bugarskoj (Sofija), Poljskoj (Varšava) i Francuskoj (Nica).

Leksikografski zavod Crne Gore, koji je iz memorandumskog Beograda okarakterisan kao navodno »leglo crnogorskog nacionalizma«, ukinut je  na Vidovdan - 28. juna 1991, i Sreten Perović ostaje bez stalnog zapošljenja, s jednogodišnjim prekidom radnog staža. Nastavlja da se povremeno  javlja u Programu za Jugoslovene na Švedskom radiju, izvještavajući o  zbivanjima u Crnoj Gori. 

Početkom 1992, dobrotom generalnog direktora Ćana Koprivice, zasnovao je radni odnos  u Kompaniji   »Montex«, formalno kao »savjetnik«, ali ustvari obavlja administrativno-daktilografske poslove.

Krajem 1994.  odlazi u prevremenu penziju i nastavlja da sarađuje u crnogorskim  nezavisnim  i opozicionim  publikacijama, u »Monitoru«, »Liberalu« i dr.

Više od tri decenije Perović je bio stalni pozorišni kritičar  »Susreta« i »Pobjede”, a u tom dugom periodu  intenzivno je prevodio i prepjevavao  makedonsku poeziju.

Kao direktor OOUR Izdavačka djelatnost NIO «Pobjeda»,Perović je,  zajedno sa Đerđom Đokajem, organizovao izdavanje «KOHE» (1978), prvog časopisa na albanskom jeziku u Crnoj Gori, koji je, za deset godina izlaženja,  afirmisao plejadu mladih albanskih  pisaca i znanstvenih stvaralaca u Crnoj Gori. Časopis «Koha», pod uredništvom Đerđa Đokaja, znatno je  doprinio međusobnom upoznavanju crnogorske i albanske literature.

Četrnaestog februara 1980, u organizaciji Republičkog centra za kulturno-umjetničku djelatnost i izdavačkih kuća «Obod» i «Pobjeda», u Crnogorskom narodnom pozorištu režiranom predstavom svečano je obilježena 30-godišnjica Perovićevog stvaralaštva i tim povodom publikovana prigodna plaketa.  (U programi su učestvovali kritičari iz YU-republika i muzički umjetnici iz Beograda,  a panoramu  Perovićeve lirike tumačili  su članovi Drame i prvaci CNP.)

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga vijeka Perović je, kao istaknuti pozorišni i književni kritičar, bio  predśednik Žirija za dokumentarni pogram  YU-TV  festivala u Portorožu, te član ili predśednik žirija na Festivalu malih i eksperimntalnih scena /MES/ u Sarajevu i Sterijinom pozorju u Novom Sadu.

U godinama destruiranja YU-Federacije i rata Perović sarađuje  sa nezavisnim i opozicionim medijima;  a od pokretanja Monitora  (1990) stalni je njegov saradnik dvanaestak godina. Krajem vijeka i poslije 2000-te stalni je saradnik Crnogorskog književnog lista, te glavni urednik Crnogorske enciklopedije DANU.

Kao generalni sekretar, a potom i kao višegodišnji predśednik  Crnogorskog P.E.N. Centra, veoma je angažovan na domaćem i međunarodnom planu - u odbrani prava i interesa Crne Gore i Crnogorske kulture, Crnogorskog jezika i obnovljene Crnogorske pravoslavne crkve. Učestvovao je na brojnim međunarodnim književnim i antiratnim skupovima. Živom publicističkom saradnjom u štampanim i elektronskim  medijima Perović se dosljedno  borio protiv rata, genocida, etnocida i urbicida,   kao i protiv zločina nasilne asimilacije, ugrožavanja ljudskih prava, te protiv negiranja nacionalnog i kulturnog identiteta Crnogoraca,  Albanaca¸  Makedonaca,  Muslimana i drugih naroda.

Perović je objavio nekolke  desetine svojih knjiga, od čega dvadesetak zbirki lirske poezije. Njegova poezija je prevođena na tridesetak jezika i predstavljena u brojnim domaćim i stranim antologijama.   Za svoje književno stvaralaštvo Perović je dobio brojne nagrade, te najznačajnija nacionalna i visoka međunarodna priznanja.  Između ostalih: Nagradu Narodne omladine CG (1949); dvije nagrade na anonimnim konkursima   Ministarstva prosvjete NRCG (1951 – prvu  i 1952  -  drugu); II nagradu na anonimnom konkursu «Književnog Jadrana» (Split, 1953); Prvunagradu Udruženja književnika Crne Gore (1958, za zbirku poezije «SEANSE»); Nagradu časopisa «Stvaranje» (1959, za poemu «Krov iznad umornog oka»); Trinaestojulsku nagradu (1961, za zbirku poezije «Žedni sat»); Nagradu /skopske/ «Misle» (1963, za poemu «Svjetionik»); druguTrinaestojulsku nagradu (1971,  u zajednici sa  B. Banjevićem i M. Stojovićem, za programiranje i uređivanje Biblioteke «Luča»); Nagradu Željezare Sisak (1976, za «Gladno oko» kao najbolju zbirku poezije u prethodnoj godini na SH-jeziku); Nagradu «Risto Ratković» (1976 – za zbirku «Gladno oko», ali se tog priznanja Perović javno odrekao 1993, kad je ova nagrada dodijeljena genocidnom ratnom komandantu dr Radovanu Karadžiću);  Nagradu UKCGza  knjigu  godine (1977 - za «Gladno oko»); Orden rada sa zlatnim vijencem (1981); Decembarsku nagradu Oslobođenja Titograda(1986, za »Darove scene«, dvotomnu hrestomatiju teatrologije i pozorišne kritike);  visoko internacionalno priznanje Književno žezlo(koje se daje istaknutim stranim autorima za njihovo  originalno stvaralaštvo) sa promocijom u  zvanje Počasni  građanin-pjesnik Grada Skopja (2004); Nagradu Udruženja prevodilaca Crne Gore -  za ukupnio prevodilačko stvaralaštvo, u Danilovgradu 2005.  U Rumuniji mu je 1. juna 2012. uručena visoka Internacionalna nagrada za poeziju Evopskog fonda i Internacionalne akademije »Mihai Eminescu« (Krajova). Godinu dana kasnije, 2013, Makedonska akademija nauka i umjetnosti odlikovala ga je Zlatnom medaljom Blaže Koneski“. Te godine je izabran i za Počasnog člana Internacionalne akademije »Mihai Eminescu«.

Više od pet decenija (od 1953-će) Perović prevodi makedonsku poeziju. Za uspjehe u prevođenju najznačajnijih makedonskih pjesnika na srpskohrvatski i crnogorski jezik (dvadesetak knjiga) dobio je značajna priznanja: prvo Zlatno pero Međunarodnog susreta prevodilaca (Tetovo, 1972 - za najbolje prijevode makedonske poezije); zvanje Počasni član DPM /Društva na pisatelite na Makedonija, 2002); Počasno Racinovo priznanje na  40-tim Racinovim susretima (uz 100-godišnjicu Ilindenskog ustanka 1903) u  Velesu 2003. Gradonačelnik prijestonice Republike Makedonije  mu je  22. juna 2004. godine predao simbolični Ključ i proglasio ga  Počasnim  građaninom-pjesnikom GradaSkopja. Međunarodna manifestacija  Makedonski duhovni konaci ga je  19.  avgusta  2006. godine  u Strugi – promovisala u  zvanje   ДУХОВЕН ВОИН (Vitez makedonske duhovnosti). U junu 2010. dobio je najviše priznanje  Mediteranske akademije «Braća Miladinovci», nagradu koja se svake godine dodjeluje jednom istaknutom inostranom autoru.

Decenijama je Crnu Goru i Crnogorsku kulturu aktivnim učešćem  predstavljao  na naučnim skupovima, kongresima i regionalnim konferencijama  PEN-a, na uglednim jugoslovnskim i svjetskim  festivalima poezije (od Lykosovog  festivala poezije, 1959,  nešto kasnijeg  „Goranvog proljeća“, tridesetak puta na proslavljenim  Struškim večerima poezije, 1963-2010,  na  Evropskim susretima pisaca  na Bledu, na  kongresu Internacionalnog PEN-a u Edinburgu (Škotska),  na Mediteranskom festivalu  u Setu (Azurna Obala, FR/ 2011),  na gostovanju u Krajovi -  2012, kao laureat Internacionalne nagrade za poeziju Internacionalne akademije „Mihai Eminescu“  itd.

Sreten Perović je predśednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Inostrani član Makedonske akademije nauka i umjetnosti i Počasni član Internacionalne akademije “Mihai Eminescu” u Rumuniji. Utemeljitelj je  i dugogodišnji  predśednik Društva crnogorsko-makedonskog prijateljstva  i Društva crnogorsko-ukrajinskog prijateljstva.  Predśednik je   Pozorišnog   savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta (u dva mandatu), te počasni član CNP i više institucija,  udruženja i nevladinih organizacija.

U 2010-oj izabran je u zvanje Istaknuti kulturni stvaralac Države Crne Gore,  koje  podrazumijeva  i  doživotnu materijalnu potporu.


SRETEN PEROVIĆ - GOZBA | OBALOM DALEKOM | GLADNO OKO  (interpretira Dejan Đonović)

SRETEN PEROVIĆ - LUTECIJA | MIRIŠEM VINOGRADE  (interpretira Varja Đukić)
 
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo