poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

marija krivokapic h

Marija Krivokapić. Vanredna profesorka na Studijskom program za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nišiću. Ona izvodi nastavu iz Viktorijanske književnosti, Engleske književnosti 20. vijeka, te vodi interdisciplinarne kurseve Susreti naroda i kultura i Crna Gora u očima Zapada. Kao Fulbright predavač i istraživač 2009. i 2015. godine boravila je i na univerzitetima u SAD-u. Pored navedenih područja, Krivokapić se zanima za putopisnu književnost. Rezultat tog naučnog interesa su monografija D. H. Lorens u Italiji (Beograd: Zadužbina Andrejević, 2000.), monografska publikacija The Balkans in Travel Writing (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2015), monografska publikacija urađena u ko-autorstvu sa Neilom Diamondom Images of Montenegro in Anglo-American Creative Writing and Film (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016). Njen interes za djelo D. H. Lorensa nastavio se i tokom doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i rezultirao monografijom Traganje za onostranim u prozi D. H. Lorensa (Nikšić: Filozofski fakultet, 2010), ali se odrazio i u brojnim drugim radovima predstavljenim na međunarodnim skupovima i objavljenim u različitim časopisima. Godine 2011. Krivokapić je objavila i knjigu Sabranih eseja iz angloameričke moderne književnosti (Nikšić: Filozofski fakultet). Njeno interesovanje za književnost starosjedilaca Sjeverne Amerike datira od njene prve studijske posjete Americi 2007. godine, a pored kraćih publikacija objavljenih u časopisima, Krivokapić je uz prof. dr Sanju Runtić ko-autorka monografije Suvremena književnost američkih starosjedilaca (Osijek: Filozofski fakultet 2013), kao i studije Ka kraju indijanske istorije – ogledi iz savremene proze starosjedilaca Sjeverne Amerike (Nikšić: Filozofski fakultet, 2014). Ona je dugo bila i glavna urednica međunarodnog časopisa za nauku o jeziku i književnosti Folia linguistica et litteraria, te autorka ili ko-autorka brojnih drugih naučnih izdanja i prevoda. U posljednje dvije godine Krivokapić objavljuje i svoju poeziju, koja je prisutna u zbirci Personalni karusel - šizofrena zbirka, Budva: Biblioteka Budva, 2017, kao i u regionalnim časopisima.   

            


MARIJA KRIVOKAPIĆ - SA TOBOM | SADA | IZ FOTO ALBUMA | NEMAM VREMENA  (interpretira Varja Đukić)
 
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo