poetikazemlje logo short

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

facebook icon

karver link short

качественный трейлер фильма

ivana vujovic h

Ivana Vujović. Studirala je fiziku na Univerzitetu Crne Gore i Leopold-Franzens Universitetu u Inzbruku, Austrija. Od 1996. aktivna u civilnom sektoru, od 2001. profesionalno, prvenstveno kroz angažman u Juventasu, Fondaciji za promovisanje nauke, PRONA, Centru za monitoring i istraživanje - CeMI, ODIHR-u i ENEMO-u. Objavila je zbirku poezije FIZIS 2016. godine. Njena poezija je objavljivana u periodici i bila predstavljena u nekoliko antologija peozije crnogorskih pjesnika kao i na prestižnim međunarodnim književnim festivalima.

            


IVANA VUJOVIĆ - ŽIVJEĆU SA LJUBAVNIKOM | ŽIVOT ŽIVOTU | EPITAF | S | KRATKA ISTORIJA DUHOVA  (interpretira Varja Đukić)
 
самые достойные и великие музеи мира

link01link02link03link04link05link06

ministarstvo